Baza technologii


Logo wpisu Peptyd o aktywności enzymatycznej białka typu Dicer, sposób otrzymywania krótkich cząsteczek RNA oraz jego zastosowanie

Peptyd o aktywności enzymatycznej białka typu Dicer, sposób otrzymywania krótkich cząsteczek RNA oraz jego zastosowanie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Przedmiotem opracowanej technologii jest metoda wytwarzania rekombinowanego roślinnego białka o aktywności rybonukleazy Dicer, które w organizmie roślinnym odpowiada za produkcję tzw. krótkich regulatorowych RNA. Te krótkie cząsteczki RNA uczestniczą w regulacji ekspresji genów, dzięki czemu w ostatnich latach znajdują coraz szersze zastosowanie w genetyce, biotechnologii oraz medycynie. Obecnie na rynku enzymów przeznaczonych do badań naukowych dostępne są nieliczne komercyjne preparaty zawierające enzym o aktywności rybonukleazy Dicer. Są to enzymy pochodzące od człowieka lub pierwotniaka Giardia intestinalis. Opracowana przez nas metoda wytwarzania rekombinowanego roślinnego białka o aktywności Dicer i jego dalsze zastosowanie do produkcji krótkich RNA nie ma obecnie komercyjnego odpowiednika i w znaczącym stopniu poszerza dostępne możliwości prowadzenia badań. Rozwiązanie (w postaci preparatu enzymatycznego) skierowane jest do ośrodków naukowych prowadzących badania podstawowe, np. nad funkcjonowaniem zjawiska regulacji ekspresji informacji genetycznej za pośrednictwem krótkich RNA lub badania funkcji poszczególnych genów w organizmach roślinnych. Preparat wykorzystać można także w badaniach aplikacyjnych, przykładowo zmierzających do wytworzenia roślin o zmienionych właściwościach użytkowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Unikalne cechy, które mogą zadecydować o sukcesie komercyjnym to m.in.: roślinne pochodzenie enzymu (na rynku nie są dostępne roślinne enzymy o aktywności Dicer) oraz stosunkowo niski koszt wytworzenia związany z zastosowaną metodą produkcji enzymu. Opracowana technologia umożliwia produkcję białka rozpuszczalnego w roztworach wodnych, wykazującego pożądaną aktywność biologiczną, zdatnego do dłuższego przechowywania.

Zastosowanie rynkowe

Na bazie opracowanej technologii stworzyć można produkt, w postaci preparatu enzymatycznego, przeznaczony do badań naukowych – do wykorzystania w laboratoriach stosujących w swych pracach techniki tzw. biologii molekularnej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

NIP: 7770002062

Adres www: http://www.ibch.poznan.pl

Typ podmiotu: Osoba fizyczna - wynalazca

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"