Baza technologii


Logo wpisu Pianki metaliczne

Pianki metaliczne

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii / usługi

Przedmiotem oferty są pianki metaliczne, czyli materiały o wysokiej porowatości, w granicach od 40% do 80% objętości. Łączą w sobie wiele cech, takich jak absorbowanie energii, przepuszczalność płynów, zdolność do tłumienia fal, niska przewodność cieplna - dobre właściwości izolacyjne. Do wytwarzania struktury pianek stosuje się mieszaninę proszków materiałów metalicznych i ich tlenków. Technologia produkcji charakteryzuje się tym, że materiał struktury poddaje się procesowi redukcji, spiekania i rekrystalizacji w kontrolowanych atmosferach redukujących. Przedstawione rozwiązanie umożliwia wytwarzanie pianek także na przedmiotach metalicznych o dowolnym kształcie i powierzchni. Sposób jest szczególnie przydatny do tworzenia powierzchni o dużym rozwinięciu. Jest to stosowane w procesach wymiany ciepła. Przedstawiona technologia daje możliwość uzyskania struktury o dokładnie zadanych parametrach, a także łatwy sposób kontrolowania przebiegu procesu wytwarzania struktury. Rynkiem docelowym, do którego skierowana będzie przyszła produkcja masowa elementów z porowatych materiałów spiekanych to przede wszystkim przemysł motoryzacyjny, elektromaszynowy i zbrojeniowy

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Innowacyjna technologia wytwarzania pianek nie ma swoich odpowiedników na rynku światowym Zmniejszone zużycie energii dzięki tworzeniu pianki bez udziału fazy ciekłej Tanie i dostępne surowce do produkcji pianek Możliwość regulacji porowatości w szerokich granicach 40%-80% Możliwość tworzenia elementów piankowych i warstw na powierzchniach metalicznych np. Cu/Cu, Cu/superalloys, Fe/superalloys Zdolność tłumienia fal mechanicznych – dysypacja energii np. pochłanianie energii fali uderzeniowej Zdolność do filtracji cieczy i gazów Możliwość transportu kapilarnego cieczy np. w rurach cieplnych

Zastosowanie rynkowe

Energetyka – do budowy wymienników ciepła Motoryzacja – do budowy elementów pochłaniających energię w konstrukcji karoserii i zawieszeń Budownictwo – do budowy ekranów dźwiękochłonnych Przemysł zbrojeniowy – do budowy systemów obrony pojazdów pancernych, wozów rozpoznania i innych pojazdów Przemysł kosmiczny - do budowy elementów pochłaniających energię i barier cieplnych

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"