Baza ekspertów


Logo wpisu PKF Consult Sp. z o.o.

PKF Consult Sp. z o.o.

PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k.

Opis oferowanych usług

Pomagamy naszym Klientom rozwiązywać ich problemy biznesowe. Pokazujemy jak usprawnić działalność według najlepszych światowych wzorców, a także jak dostosować ją do wymogów prawnych aby uzyskać przewagę konkurencyjną. PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. posiada bogate doświadczenie świadcząc usługi na rzecz przedsiębiorców w zakresie: Wycen spółek metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), metodą giełdowych mnożników rynkowych, metodą skorygowanych aktywów netto, Wycen wartości niematerialnych i prawnych, w tym znaków towarowych oraz relacji z klientami; Wycen wierzytelności, Wycen instrumentów finansowych, Testów na utratę wartości; Niezależnych Przeglądów Biznesu (IBR); Due diligence pod kątem finansowym i biznesowym oraz podatkowym, Pozyskiwania inwestorów finansowych i doradztwo przy przeprowadzeniu oferty niepublicznej na akcje Spółki, Doradztwo w zakresie negocjacji i przygotowania umów inwestycyjnych, Opracowania analiz branżowych i pozycji rynkowej spółek, Opracowania koncepcji prywatyzacji przedsiębiorstw, Wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect, Przeprowadzenia Testów Prywatnego Inwestora, Przeprojektowanie struktury organizacyjnej obejmujący: audyt struktury organizacyjnej i zaprojektowanie docelowej struktury organizacyjnej, Zaprojektowanie i przeprowadzenie pilotażowego procesu zakończonego pozyskaniem finansowania badań, rozwoju i wdrożeń ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców dla spółek grupy kapitałowej, Koordynowanie projektowania procesów konsolidacyjnych i restrukturyzacyjnych (w tym przekształceń własnościowych oraz opracowanie strategii Business Development) oraz wdrożenie;

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k.

NIP: 5210527710

Adres www: http://www.pkfpolska.pl

Obszary współpracy

Doradztwo finansowe
Doradztwo podatkowe
Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"