Baza technologii


Logo wpisu Planowanie Aktywne Rotato

Planowanie Aktywne Rotato

MG4 Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Planowanie Aktywne ROTATO to kompleksowe oprogramowanie – innowacyjne narzędzie planisty ( zakupów, produkcji, dystrybucji), pozwalające obniżyć koszty zakupów, produkcji, dystrybucji oraz zwiększyć przychody i zyski. Likwiduje nadmierne zapasy magazynowe surowców, zapasy produkcji w toku i wyrobów gotowych, dynamicznie optymalizuje poziom zapasu bezpieczeństwa, identyfikuje i usuwa wąskie gardła produkcji i wykorzystania zasobów. Produkt został opracowany na bazie unikalnej autorskiej metody zarządzania rotacją magazynową z wykorzystaniem szeregów czasowych. Na podstawie analizy częstotliwości zamówień steruje ich dynamicznym grupowaniem. Klasyfikacja AB CD decyduje o sposobie planowania. Nowość polega na tym, że grupowanie odbywa się automatycznie i nadąża za dynamiką zmian w zamówieniach. W zakresie zastosowań w działalności handlowej oprogramowanie automatycznie podpowiada optymalną wielkość zamówienia dlatego jest w stanie nadążać za modami zakupowymi. Symulacje powiązane są nie tylko z wielkością zamówienia, ale skorelowane są z najlepszym wynikiem możliwej do osiągniecia marzy handlowej. Program ROTATO codziennie automatycznie ustala poziom zapasu bezpieczeństwa i generuje zlecenia zakupu tak, by go nie przekraczać. W ten sposób nie dopuszcza do popełniania grubych błędów zakupowych, prowadzących do budowania nadmiernych zapasów spowalniających rotację pieniędzy. Gdy liczba pozycji sprzedazowych jest duża (500, 1000, 2000, .) popełnianie grubych błędów jest nieuchronne. Problemem staje się aktualizacja poziomu zapasu bezpieczeństwa stosownie do poziomu i częstotliwości sprzedaży. Kompleksowość rozwiązania łaczy procesy front office i back office, umozliwia gromadzenie danych sprzedażowych, optymalizację procesów administracyjnych, prowadzenie skutecznej sprzedaży, synchronizację planów operacyjnych poprzez wykorzystanie samouczących się algorytmów generacji zamówień automatycznie równoważących dynamikę zmian popytu stosownie do strategii logistycznej,

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Planowanie Aktywne Rotato jest innowacją produktową, gdyż jest nową aplikacją wprowadzoną na rynek oprogramowania. Oprogramowanie to bazuje na nowym zastosowaniu istniejącej wiedzy i technologii. Produkt został opracowany na bazie unikalnej autorskiej metody zarządzania rotacją magazynową z wykorzystaniem szeregów czasowych. Nowość polega na tym, że grupowanie odbywa się automatycznie i nadąża za dynamiką zmian trendu w zamówieniach. Dodatkowo aplikacja została wytworzona w innowacyjny sposób poprzez połączenie technologii SPA, standardu PWA i protokołu TWA. Framework Google Angular 8 został wykorzystany do opracowania aplikacji internetowej działającej jako SPA (Single Page Application). Tak generowana aplikacja jest odpowiedzialna za funkcjonowanie całego “serwisu” internetowego - nawigowanie po niej, jej użycie wymaga komunikacji z serwerem (po opracowanym API) tylko celem pobrania danych lub przekazania stanu. Połączenie opracowanej aplikacji SPA ze “standardem” PWA (Progressive Web Application) umożliwiło wykorzystanie SPA jako aplikacji, która działa po pierwszym załadowaniu również w trybie off-line. Zastosowanie protokołu opartego o Custom Tabs pozwoliło na wykorzystanie tego stosu technologicznego do generowanie aplikacji mobilnych na urządzenia Apple jak i urządzenia z systemem operacyjnym Android. Program ROTATO automatycznie ustala poziom zapasu bezpieczeństwa i generuje zlecenia zakupu tak, by go nie przekraczać. W ten sposób nie dopuszcza do popełniania grubych błędów zakupowych, prowadzących do budowania nadmiernych, przesadnie dużych zapasów i w ten sposób uwalnia pieniędze zamrożone w nadmiernych zapasach.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: MG4 Sp. z o.o.

NIP: 9151797277

Kraj: Polska

Adres www: http://www.mg4.eu

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Mikro

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"