Baza technologii


Logo wpisu PlasmaSpice – zastosowanie plazmy nietermicznej do dekontaminacji przypraw i produktów spożywczych

PlasmaSpice – zastosowanie plazmy nietermicznej do dekontaminacji przypraw i produktów spożywczych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Nietrwałość produktów, ich umiejętne zabezpieczenie oraz konieczność usunięcia szkodliwych drobnoustrojów, stanowi trudne wyzwanie dla producentów żywności. Zastosowanie podstawowych metod prewencji nie zawsze jest możliwe, ze względu na obniżenie walorów jakościowych artykułów spożywczych tj. przyprawy. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa wraz z Wydziałem Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przeprowadził badanie optymalizacji procesu sterylizacji przypraw. W wyniku prowadzonych prac nad technologią zimnej plazmy otrzymane zostało rozwiązanie technologiczne, które pozwala osiągnąć zadowalające rezultaty. Przedmiotem opisu technologii jest reaktor plazmy nietermicznej do sterylizacji produktów organicznych. Proces zachodzi w przestrzeni między elektrodami, w środowisku gazowym, składającym się np. z argonu, azotu, tlenu, nadtlenku wodoru, tlenków azotu, itp. Istnieje możliwość modyfikacji składu gazu, w celu dobrania środowiska odpowiedniego dla konkretnego produktu. Proces sterylizacji plazmowej można prowadzić zarówno w ciśnieniu normalnym (atmosferycznym), jak i obniżonym (mówimy wówczas o generowaniu plazmy w próżni). Technologia chroniona jest zgłoszeniem patentowym w UPRP oraz EPO. Dla technologii przeprowadzono wycenę. Więcej informacji na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=_5aG-c8MVks

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

mleko (zarówno pełnotłuste, półtłuste, jak i odtłuszczone): redukcja bakterii Escherichia coli o 54% (po poddaniu próbek działaniu plazmy przez 3 minuty) oraz redukcja ogólnej liczby bakterii z poziomu 7,78 log jtk/ml do poziomu 3,63 log jtk/ml (po poddaniu próbek działaniu plazmy przez 20 minut). Należy zwrócić uwagę, że działanie plazmy nie wpłynęło na cechy fizyko-chemiczne mleka, tj. pH, czy barwa; liście kukurydzy: dekontaminacja mikrobiologiczna (usunięcie i dezaktywacja szkodliwych drobnoustrojów); warzywa tj. sałata, szpinak, pomidory i ziemniaki. Efektem eksperymentu była znaczna redukcja mikroflory, m.in. bakterii Salmonella typhimurium; orzechy: w wyniku doświadczenia polegającego na zastosowaniu niskociśnieniowej plazmy nietermicznej, wyeliminowano w znacznym stopniu bakterie Aspergillus parasiticus, znajdujące się na ich powierzchni. Ponadto, po 5-minutowym procesie sterylizacji plazmowej osiągnięto również spadek występowania komórek pleśni (stosując powietrze zaobserwowano zmniejszenie rzędu 1 log, natomiast stosując heksafluorek siarki (gaz SF6) - zmniejszenie o 5 log); zboża i rośliny strączkowe: zadowalające efekty pasteryzacyjne zaobserwowano w wyniku oddziaływania plazmy na występujące w produktach zarodniki Aspergillus oraz Penicillium; przyprawy (tj. pieprz, czy papryka): zwłaszcza w ostatnim przypadku, z uwagi na zmiany sensoryczne przypraw wynikające ze sterylizacji termicznej, materiał należy poddawać alternatywnym formom sterylizacji (tj. promieniowanie jonizujące, czy stanowiąca przedmiot niniejszego raportu sterylizacja przy użyciu zimnej plazmy). Rezultatem oddziaływania sterylizacji plazmowej, było zmniejszenie występowania w papryce zarodnikówAspergillus flavus oraz Bacillus cereus o 3 log.

Zastosowanie rynkowe

Omawiane rozwiązanie dedykowane jest przede wszystkim podmiotom z branży spożywczej. Użycie niskotemperaturowej plazmy atmosferycznej niskotemperaturowej, działającej w temperaturze nie wyższej, niż 40 st. C, umożliwia znaczące zmniejszenie mikroflory bakteryjnej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"