Baza technologii


Logo wpisu Platforma do zarządzania licencjami do gier w oparciu o technologię łańcucha bloków

Platforma do zarządzania licencjami do gier w oparciu o technologię łańcucha bloków

IBM Polska Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Proponowanym rozwiązaniem jest platforma implementująca proces zarządzania licencjami (SLM) i śledzenie ich stanu w ramach cyklu życia. Z perspektywy funkcjonalności, platforma ta integrowałaby strony zainteresowane zarządzaniem licencjami (m.in. producenci, sprzedawcy, użytkownicy, audytorzy) i odzwierciedlałaby całość procesu biznesowego z nimi związanego (np. generowanie, sprzedaż, re-sprzedaż, użytkowanie, aktualizacja, weryfikacja licencji w cyfrowej postaci). Platforma posiadałaby zestaw interfejsów API do integracji z istniejącymi systemami SLM, bez potrzeby modyfikacji infrastruktury rozproszonych rejestrów. Wykorzystanie technologii blockchain pozwala również na funkcjonalność wspólnego punktu widzenia na stan licencji, śledzenia pochodzenia cyfrowej licencji, jak również na gwarancję finalności transakcji pomiędzy stronami, której dana licencja jest przedmiotem wymiany wartości. Proponowana platforma rozwiązywałaby problem braku porozumienia, asymetrii informacji i braku konsystencji danych pomiędzy stronami biorącymi udział w procesie biznesowym związanym z cyklem życia licencji. Oczekiwanym efektem końcowym stworzenia takiego rozwiązania byłoby znaczne skrócenie czasu potrzebnego na procesy związane z audytem licencji, weryfikacją historii użytkowania i stosunkiem własności. Proponujemy realizacje rozwiązania umieszczając sieć Blockchain w chmurze publicznej firmy IBM (IBM Bluemix). Aby przyśpieszyć proces realizacji prac wdrożeniowych chcemy wykorzystać usługę Software-as-a-Service IBM Blockchain, która pozwala na szybkie uruchamianie sieci Blockchain dla wielu zewnętrznych uczestników.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Usługa IBM Blockchain on Bluemix, wybrana dla proponowanego rozwiązania, oparta jest na technologii blockchain open source Hyperledger Fabric, która jest dojrzałą platformą (ponad 400 projektów już zrealizowanych jako PoC i/lub produkcja), wykorzystującą łańcuch bloków do tworzenia rozproszonych aplikacji dla zastosowań biznesowych. Wybór ten opiera się na założeniach, że platforma zarządzania licencjami powinna adresować następujące wymagania: - kod oparty na otwartym źródle, zarządzanym przez społeczność Open Source (licencja Apache 2.0), - elastyczność rozwijania rozwiązania: dodawanie nowych funkcjonalności poprzez Smart Kontrakty, zestaw interfejsów API do integracji - pełna interoperacyjność pomiędzy instancjami w chmurze i on-premise, - skalowalność - dodawanie nowych uczestników bez utraty szybkości transakcyjnej - wydajność pozwalającą na przetwarzanie tysięcy transakcji na sekundę - bezpieczeństwo - rozproszony algorytm konsensusu. Hyperledger jest inicjatywą Linux Foundation promującą rozwój i standaryzację technologii blockchain, a Hyperledger Fabric, jako platforma o zarządzalnym dostępie, gwarantuje identyfikację stron odpowiedzialnych prawnie za realizowane transakcje. Platforma zapewnia prywatność i poufność transakcji, przy jednoczesnym uniknięciu anonimowości. Ma to ogromne znaczenie w kontekście ładu regulacyjno-prawnego, który wymaga identyfikacji stron transakcji, przy jednoczesnym nieujawnianiu jej treści. Wymiana cyfrowych aktywów w ramach takiej platformy nie potrzebuje kryptowaluty, której koszt wykorzystania może mieć negatywny wpływ na koszty operacyjne przedsięwzięcia oraz wprowadza szereg problemów o naturze prawnej. Umieszczenie rozwiązania w chmurze, pozwala biorcy skupić sie na rozwoju funkcjonalnym rozwiązania, przenosząc ciężar operacyjnego zarządzania siecią blockchain na dostawcę chmury.

Zastosowanie rynkowe

Technologia Hyperledger Fabric używana jest wszędzie tam, gdzie zachodzą następujące zdarzenia: - sieć biznesowa nieposiadająca wspólnego rejestru - potrzeba wymiany wartości bez pośredników, z maksymalnym skróceniem czasu na jej finalizację - potrzeba pełnego audytu i transparentności W praktyce, technologia ta znalazła już swoje zastosowanie w branżach takich jak finanse, ubezpieczenia, administracja państwowa, transport (supply chain), edukacja i produkcja: http://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/stable/biz/usecases/ Pełen zestaw odniesień do projektów oraz zastosowań dla dwóch przykładowych branż (finanse i sektor ochrony zdrowia) znajduje się poniżej: https://www.hyperledger.org/industries/finance https://www.hyperledger.org/industries/healthcare

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: IBM Polska Sp. z o.o.

NIP: 5260300724

Adres www: https://www.ibm.com/pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"