Baza technologii


Logo wpisu Platforma Enterprise Smart Data

Platforma Enterprise Smart Data

Stanusch Technologies S.A.

Opis technologii / usługi

Platnorma Enterprise Smart Data to tzw. Inteligentna Baza Wiedzy. Oparta jest o techniki sztucznej inteligencji, zwłaszcza o przetwarzanie języka naturalnego oraz wyszukiwanie semantyczne. Celem działania naszego rozwiązania jest zrozumienie wypowiedzi użytkownika i w oparciu o posiadaną bazę wiedzy, reakcja na zawartą w wypowiedzi intencję. np. zrozumieć pytanie użytkownika zadane w języku naturalnym i udzielić odpowiedzi w oparciu o posiadane zasoby. Platforma ESD posiada możliwość gromadzenia wiedzy (z różnych źródeł) i udostępniania jej poprzez różne kanały użytkownikom. Rozwiązanie wspiera zarówno klientów zewnętrznych (Wsparcie procesów marketingu, sprzedaży oraz wsparcia posprzedażnego (Customer Care). Edukacja i rozrywka) jak i wewnętrznych (Wsparcie realizacji wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa. Zarządzanie wiedzą. Edukacja pracowników. Wyszukiwanie dokumentów, procedur, rozwiązywanie problemów). Przewaga nad wyszukiwarkami typu Google polega na bezpośrednim udzieleniu odpowiedzi, w przeciwieństwie do przekierowania do miejsca w sieci, w którym użytkownik sam musi odszukać odpowiedź na swoje pytanie. Platfroma ESD: Pozwala na analizowania interakcji z użytkownikami w układzie Big Data dzięki generowanym przez nią dowolnie konfigurowanym raportom Daje nieograniczone możliwości opracowywania w oparciu o nią kolejnych nowych usług Podlega stałemu doskonaleniu w oparciu o odbywane z użytkownikami interakcje: baza rozmów obejmuje już kilkadziesiąt milionów pozycji i stale przyrasta, w chwili obecnej w tempie przeszło 4 miliony rozmów rocznie Dzięki uniwersalnemu mechanizmowi przetwarzania języka naturalnego jest dostosowana do specyfiki różnych języków i przez to możliwa do szybkiego zaadaptowania na potrzeby dowolnego kraju (zagraniczne rozwiązania zaprojektowane pod kątem języka angielskiego nie mogą być w prosty sposób zastosowane np. dla języków słowiańskich)

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Radykalne obniżenie kosztów działalności dzięki zmniejszeniu pracochłonności wewnętrznych procesów w firmie Automatyzacja procesu obsługi klienta - odciążenie kanałów obsługi klienta (infolinia, livechat, email, FB, formularze kontaktowe i in.) Ułatwienie dostępu do informacji dla pracowników i klientów Pełna skalowalność rozwiązań i brak konieczności angażowania jakichkolwiek zasobów ludzkich do ich obsługi Prosta implementacja dzięki wykorzystaniu cloud computing Umożliwienie analiz Big Data oraz Know Your Customer (KYC) Poprawa Customer Experience (CX) i Customer Engagement (CE): –60-80 % transakcji w Internecie nie jest finalizowanych (tzw. problem porzuconego koszyka) –według badań użytkownicy, którzy nie znajdują poszukiwanej informacji na danej stronie internetowej, zazwyczaj zwracają się w stronę konkurencji

Zastosowanie rynkowe

Energetyka i Paliwa - automatyzacja kontaktów z klientami, zarządzanie wiedzą w organizacji Medycyna, Biotechnologia i Farmacja - semantyczne wyszukiwanie (dobór) leków, zwłasza w przypadkach współistnienia wielu jednostek chorobowych u tego samego pacjenta. Telekomunikacja-ICT - automatyzacja kontaktów z klientami, zarządzanie wiedzą w organizacji

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Stanusch Technologies S.A.

NIP: 5213462112

Adres www: http://www.stanusch.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"