Baza technologii


Logo wpisu Platforma internetowa do monitorowania pól uprawnych

Platforma internetowa do monitorowania pól uprawnych

SatAgro Sp. z o. o.

Opis technologii / usługi

Serwis SatAgro umożliwia wykorzystywanie automatycznie przetwarzanych danych satelitarnych w monitoringu pól uprawnych. Misją przedsięwzięcia jest dostarczenie aktualnej informacji o kondycji uprawy i jej zróżnicowaniu w przestrzeni i czasie, a następnie usprawnienie zarządzania oraz optymalizacja zużycia środków produkcji, przede wszystkim nawozów. Ponadto SatAgro dysponuje technologią prognozowania plonów podstawowych upraw wielkoobszarowych, w tym pszenicy. SatAgro udostępnia obserwacje satelitarne NASA, ESA oraz prywatnych operatorów. Dane satelitarne są równocześnie łączone z historycznymi danymi meteorologicznymi (temperatura, opady), pochodnymi indeksami (GDD, skumulowane opady) oraz prognozą pogody. Ważnym aspektem usługi jest integracja danych dostarczanych przez użytkowników. Oprócz podstawowych informacji, np. typie uprawy i podstawowych zabiegach, importowane mogą być wyniki badań gleby, zdjęcia z UAV i mapy plonu. Oryginalny zestaw danych pozwala na pogłębioną analizę zmiennej produktywności pól, zarówno w przestrzeni jak i w czasie. Użytkownik ma ponadto do dyspozycji intuicyjne i praktyczne narzędzia pozwalające przekuć wnioski na realne korzyści. Np. moduł do zabiegów precyzyjnych (przede wszystkim nawożenia, ale też oprysków i siewu), pozwala w przeciągu kilku minut zaimplementować wybraną strategię precyzyjnego dawkowania nawet dla kilku tysięcy hektarów uprawy. Wynikiem jest zestaw elektronicznych instrukcji dla precyzyjnych opryskiwaczy i rozsiewaczy. Innym przykładem są automatyczne alarmy, które informują np. o nagłych zmianach kondycji roślin oraz zagrożeniach pogodowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Kluczową funkcjonalnością serwisu SatAgro jest zautomatyzowane tworzenie map aplikacyjnych – elektronicznych instrukcji dawkowania. Oprócz optymalizacji stosowania nawozów i innych agrochemikaliów, np. środków ochrony roślin, a także wysiewu, narzędzie to jest także wykorzystywane przy wyznaczaniu optymalnych punktów poboru prób glebowych – podstawy racjonalnej produkcji roślinnej. Dzięki temu przedsiębiorstwo może osiągnąć znaczne oszczędności finansowe (w przypadku agrochemikaliów - na poziomie 5-30%), a także optymalizować plony przy założonych nakładach. W przypadku zbóż, dzięki lepszemu dostosowaniu dawek do właściwości siedliska, średnie parametry ziarna ulegają poprawie (gluten, azotany). Zastosowanie strategii przestrzennej optymalizacji przy zachowaniu dotychczasowych sumarycznych ilości nawozu pozwala dodatkowo zwiększyć plony. Często notowaną korzyścią zabiegów precyzyjnych są mniejsze problemy z wyleganiem łanu. Nie mniej ważne są wymierne korzyści środowiskowe osiągane dzięki zwiększeniu efektywności wykorzystywania nawozów i środków ochrony roślin. Na potrzeby podmiotów zarządzających dużymi powierzchniami upraw możliwe jest uruchomienie dedykowanej usługi zdalnego prognozowania plonów.

Zastosowanie rynkowe

Oprócz powyższych przykładów zastosowania serwisu SatAgro, należy wspomnieć, że firma ma doświadczenie w tworzeniu dedykowanych internetowych serwisów monitorujących uprawy, według specyfikacji odbiorców zarządzających większymi obszarami.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: SatAgro Sp. z o. o.

NIP: 7010639032

Adres www: https://satagro.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"