Baza technologii


Logo wpisu Plazmid pCRT01 i jego konstrukcja, nowe szczepy bakteryjne, ich zastosowania oraz sposoby wytwarzania karotenoidów

Plazmid pCRT01 i jego konstrukcja, nowe szczepy bakteryjne, ich zastosowania oraz sposoby wytwarzania karotenoidów

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku są plazmidy pCRT01 oraz nowe szczepy bakteryjne Paracoccus aminophilus KKP 2053p oraz Paracoccus kondratievae KKP 2054p, a także ich zastosowanie praktyczne w produkcji przemysłowej barwników karotenoidowych. Wynalazek dotyczy więc wykorzystania plazmidu pCRT01 jak i nowych szczepów do wytwarzania karotenoidów oraz sposobów wytwarzania szczepów bakteryjnych zdolnych do produkcji barwników karotenoidowych, jak i sposobów wytwarzania różnych barwników karotenoidowych z wykorzystaniem nowych szczepów: Paracoccus aminophilus KKP 2053p i Paracoccus kondratievae KKP 2054p. Przedstawione rozwiązanie umożliwia produkcję różnych barwników karotenoidowych przez bakterie, do których wprowadzony zostanie plazmid pCRT01. Dzięki wynalazkowi możliwa jest produkcja ukierunkowana na ?-karoten (Paracoccus aminophilus KKP 2053p) lub na poszczególne ksantofile oraz karoteny (Paracoccus kondratievae 2054p,). Wynalazek umożliwia obniżenie kosztów wytwarzania różnych barwników karotenoidowych poprzez zastosowanie wydajnego i stabilnego układu bakteryjnego (uzyskany plazmid nie wymaga stosowania czynnika stabilizującego). Ponadto rozwiązanie według wynalazku oparte na nowych szczepach bakteryjnych w odróżnieniu od stosowania znanych dotąd układów bakteryjnych ogranicza niebezpieczeństwo wynikające z przeciążenia układu, czyli wywołania efektu toksycznego przez produkowany związek dla gospodarza.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Ulepszone, zmodyfikowane plazmidy umożliwiają sprawną ekspresję i selekcję w B. Subtilis, jak również pozwalają na uzyskanie szczepów B. Subtilis obejmujących takie ulepszone plazmidy. Wynalazek umożliwia wytworzenie szczepionek i kompozycji szczepionkowych.

Zastosowanie rynkowe

Przedstawione rozwiązanie może być wykorzystane do wydajnego i taniego wytwarzania barwników karotenoidowych zarówno ksantofili (astaksantyna, adoniksantyna, adonirubina i kantaksantyna) jak i karotenów (echinenon, hydroksyechinenon i β-karoten), które są stasowane we wszystkich gałęziach przemysłu i rolnictwie, w tym w szczególności w przemyśle spożywczym, kosmetycznym jak również farmaceutycznym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"