Baza technologii


Logo wpisu Plazmid pCRT01 i jego konstrukcja, nowe szczepy bakteryjne, ich zastosowania oraz sposoby wytwarzania karotenoidów

Plazmid pCRT01 i jego konstrukcja, nowe szczepy bakteryjne, ich zastosowania oraz sposoby wytwarzania karotenoidów

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii

Przedmiotem wynalazku są plazmidy pCRT01 oraz nowe szczepy bakteryjne Paracoccus aminophilus KKP 2053p oraz Paracoccus kondratievae KKP 2054p, a także ich zastosowanie praktyczne w produkcji przemysłowej barwników karotenoidowych. Wynalazek dotyczy więc wykorzystania plazmidu pCRT01 jak i nowych szczepów do wytwarzania karotenoidów oraz sposobów wytwarzania szczepów bakteryjnych zdolnych do produkcji barwników karotenoidowych, jak i sposobów wytwarzania różnych barwników karotenoidowych z wykorzystaniem nowych szczepów: Paracoccus aminophilus KKP 2053p i Paracoccus kondratievae KKP 2054p. Przedstawione rozwiązanie umożliwia produkcję różnych barwników karotenoidowych przez bakterie, do których wprowadzony zostanie plazmid pCRT01. Dzięki wynalazkowi możliwa jest produkcja ukierunkowana na ?-karoten (Paracoccus aminophilus KKP 2053p) lub na poszczególne ksantofile oraz karoteny (Paracoccus kondratievae 2054p,). Wynalazek umożliwia obniżenie kosztów wytwarzania różnych barwników karotenoidowych poprzez zastosowanie wydajnego i stabilnego układu bakteryjnego (uzyskany plazmid nie wymaga stosowania czynnika stabilizującego). Ponadto rozwiązanie według wynalazku oparte na nowych szczepach bakteryjnych w odróżnieniu od stosowania znanych dotąd układów bakteryjnych ogranicza niebezpieczeństwo wynikające z przeciążenia układu, czyli wywołania efektu toksycznego przez produkowany związek dla gospodarza.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Ulepszone, zmodyfikowane plazmidy umożliwiają sprawną ekspresję i selekcję w B. Subtilis, jak również pozwalają na uzyskanie szczepów B. Subtilis obejmujących takie ulepszone plazmidy. Wynalazek umożliwia wytworzenie szczepionek i kompozycji szczepionkowych.

Zastosowanie rynkowe

Przedstawione rozwiązanie może być wykorzystane do wydajnego i taniego wytwarzania barwników karotenoidowych zarówno ksantofili (astaksantyna, adoniksantyna, adonirubina i kantaksantyna) jak i karotenów (echinenon, hydroksyechinenon i β-karoten), które są stasowane we wszystkich gałęziach przemysłu i rolnictwie, w tym w szczególności w przemyśle spożywczym, kosmetycznym jak również farmaceutycznym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"