Baza technologii


Logo wpisu Plazmid pomocniczy, szczep bakteryjny i system o szerokim spektrum gospodarzy do mobilizacji plazmidów oraz ich zastosowania.

Plazmid pomocniczy, szczep bakteryjny i system o szerokim spektrum gospodarzy do mobilizacji plazmidów oraz ich zastosowania.

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Celem wynalazku jest dostarczenie nowych systemów do wydajnej mobilizacji plazmidów do szerokiego spektrum bakterii (alfa-, beta-, gammaproteobakterie), pozbawionych wad występujących w istniejących systemach do mobilizacji plazmidów. Wymagane jest wprowadzenie fragmentu oriTpCTX-M3 do cząsteczki DNA, która ma być mobilizowana.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wysoka wydajność mobilizacji plazmidów. Brak możliwości niekontrolowanego rozprzestrzeniania się mobilizowanego DNA w populacji bakterii.

Zastosowanie rynkowe

Medycyna, Biotechnologia i Farmacja biotechnologia medyczna (enzymy, genetyka) biotechnologia przemysłowa (fermentacja, boprocesy) Ochrona Środowiska›technologie oczyszczania wody i ścieków Wynalazek może znaleźć zastosowanie w biotechnologii do wprowadzania DNA do bakterii i w Ochronie Środowiska np do modyfikacji bakterii wykorzystywanych w oczyszczalniach ścieków.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

NIP: 5261039742

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"