Baza technologii


Logo wpisu Plazmidy, szczepy je obejmujące, kompozycja, ich zastosowanie oraz sposób usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego i skażonych gleb

Plazmidy, szczepy je obejmujące, kompozycja, ich zastosowanie oraz sposób usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego i skażonych gleb

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii

Przedmiotem wynalazku jest plazmid pSheB, obejmujący moduł ARR lub ich funkcjonalne pochodne, oraz szczepy zawierające taki plazmid, szczególnie szczep Shewanella SP. O23S, które są zdolne do usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego oraz gleb, w szczególności pokopalnianych w warunkach beztlenowych, poprzez rozpuszczanie minerałów i redukcję arsenianów do arseninów. Przedmiotem wynalazku jest również sposób i zastosowanie takich szczepów bakteryjnych lub kompozycji je zawierającej do selektywnego usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego lub z gleby.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wynalazek umożliwia mikrobiologiczne usuwanie arsenu przez dysymilacyjną redukcje arsenianów, szczególnie ze złóż miedziowych. Nowe szczepy bakteryjne zdolne są do usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów surowcowych i z gleb pokopalnianych w sposób selektywny bez niepożądanego efektu uwalniania metali docelowych, np. miedzi lub złota.

Zastosowanie rynkowe

Selektywne mikrobiologiczne usuwanie arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego lub gleby, oczyszczanie surowców mineralnych, rekultywacja terenów pokopalnianych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"