Baza technologii


Logo wpisu Plazmidy, szczepy je obejmujące, kompozycja, ich zastosowanie oraz sposób usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego i skażonych gleb

Plazmidy, szczepy je obejmujące, kompozycja, ich zastosowanie oraz sposób usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego i skażonych gleb

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest plazmid pSheB, obejmujący moduł ARR lub ich funkcjonalne pochodne, oraz szczepy zawierające taki plazmid, szczególnie szczep Shewanella SP. O23S, które są zdolne do usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego oraz gleb, w szczególności pokopalnianych w warunkach beztlenowych, poprzez rozpuszczanie minerałów i redukcję arsenianów do arseninów. Przedmiotem wynalazku jest również sposób i zastosowanie takich szczepów bakteryjnych lub kompozycji je zawierającej do selektywnego usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego lub z gleby.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wynalazek umożliwia mikrobiologiczne usuwanie arsenu przez dysymilacyjną redukcje arsenianów, szczególnie ze złóż miedziowych. Nowe szczepy bakteryjne zdolne są do usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów surowcowych i z gleb pokopalnianych w sposób selektywny bez niepożądanego efektu uwalniania metali docelowych, np. miedzi lub złota.

Zastosowanie rynkowe

Selektywne mikrobiologiczne usuwanie arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego lub gleby, oczyszczanie surowców mineralnych, rekultywacja terenów pokopalnianych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"