Baza technologii


Logo wpisu PLM, SLM, DMS, AR, IoT

PLM, SLM, DMS, AR, IoT

Transition Technologies PSC sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

TT PSC Sp. z o.o. jest zaangażowane w projekt IMPROVE VFOF w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej. Tworzymy „Cyfrowy Ekwiwalent” przedsiębiorstw, dzięki czemu możliwe będzie sprawniejsze nimi zarządzanie, a także przewidywanie awari i skutków. W związku z powyższym dostarczamy dedykowane oprogramowanie dla klientów i partnerów w szerokopojetej brenazy Industry na rynku lokalnym i globalnym.. Tworzymy rozwiązania Rozszerzonej Rzeczywistości (AR) dedykowane działom Utrzymania Ruchu, które jednocześnie wykorzystywane są w szkoleniach, a także jako instrukcje obsługi i naprawy urządzeń. Wdrożyliśmy pierwsze w polskim przemyśle zbrojeniowym kompleksowe rozwiązanie Internetu Przedmiotów (Internetu Rzeczy), służące wsparciu eksploatacji specjalistycznych pojazdów bojowych przez agregację i analizę danych. Jestesmy zainteresowani udziałem w trzech wyzwaniach 3,4 i 8, które ponizej opisujemy: WYZWANIE 4. Wykorzystanie technologii AR w bieżącym utrzymaniu pojazdów trakcyjnych POLREGIO_TTPSC_AR Augmented Reality _EN Rozwiązanie umożliwia szybkie tworzenie oraz dystrybucję treści AR dedykowanych działom serwisowym i szkoleniowym. Dzięki wyświetlaniu wartościowych i znaczących informacji w polu widzenia użytkownika, zadania wymagające dostępu do informacji są wykonywane w sposób bardziej efektywny, co przekłada się na jakość wykonanych zadań, jak i czas ich wykonania. Jednocześnie usprawnia to stworzenie i wykorzystanie bazy wiedzy dotyczącej urządzeń i procedur. Kluczowe funkcjonalności: tworzenie treści AR; wyświetlanie informacji kontekstowych w polu widzenia użytkownika; instrukcje wykonania operacji krok po kroku; identyfikacja elementów; szkolenia i symulacje. Możliwości: od wyświetlania parametrów, przez wyświetlanie alertów, instrukcji 3D, po zapisywanie obrazu jako materiał szkoleniowy/referencyjny, a nawet śledzenie efektywności pracy ludzkiej. Dostępne na szereg urządzeń mobilnych (smartfony, tablety, okulary AR). Wyświetlana informacja kontekstowa odnosi się do danego zagadnienia, prezentujemy więc to, co ważne w danym momencie. Referencje: Nasze rozwiązanie AR zostało wdrożone w fabryce Fiat Chrysler Automobiles w Bielsku-Białej dla wsparcia pracowników wykonujących zadania w strefach niebezpiecznych (strefach pracy robotów przemysłowych). Elementy: alerty i zagrożenia BHP, instrukcje 3D procedur serwisowych, wizualizacja parametrów pracy urządzeń. OCME, z którymi poznaliśmy się podczas pracy przy IMPROVE-VFOF, zwróciło się do nas jako do sprawdzonych partnerów, aby pomóc im usprawnić ich procesy szkoleń i wsparcia posprzedażowego. Mając na uwadze swoje wartości, czyli dostarczanie wydajnych, bezpiecznych i niezawodnych sprzętów, chcieli jednocześnie obniżyć bardzo wysokie koszty utrzymania personelu serwisowego na całym świecie. Udało nam się wdrożyć rozwiązania i procesy serwisowe oparte na rzeczywistym wykorzystaniu sprzętu oraz wsparte AR dla efektywniejszego wykonania zadań przez personel techniczny. Zredukowaliśmy koszty, jednocześnie podnosząc jakość usług dostarczanych przez OCME klientom. Etapy wdrożenia: Instrukcje serwisowe, baza danych wiedzy serwisowej, tworzenie treści AR Funkcjonalność zdalnego eksperta wewnątrz organizacji, aplikacje AR dedykowane poszczególnym rolom Instrukcje użytkownika AR, wsparcie zdalnego eksperta poza organizacją, nowe modele biznesowe​ WYZWANIE 3. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII IoT W POJAZDACH POLREGIO_TTPSC_DA_EN Rozwiązanie Zarządzania Flotą pozwala w sposób inteligentny zarządzać pojazdami wewnątrz organizacji oraz obsługującymi je osobami. Wykorzystanie grywalizacji promuje zachowania bezpieczne i ekologiczne. Możliwe jest wyznaczanie KPI flocie, organizacji oraz użytkownikom. Dzięki agregacji mamy dostęp do danych, a dzięki analityce możemy na ich podstawie uzyskać realne wartości. Funkcjonalności: - Zarządzanie flotą i urządzeniami, - Agregacja i analiza danych dot. np. stylu jazdy wraz z promowaniem zachowań bezpiecznych i proekologicznych - Automatyczne rozpoznawanie kierowców - Usługi usprawniające planowanie trasy Oprócz standardowego zarządzania flotą (wizualizacja miejsca, tras na mapie) rozwiązanie pozwala również na wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do tworzenia i aktualizowania modeli zachowań danych kierowców, śledzić ich styl jazdy oraz promować jazdę bezpieczną i ekologiczną. Otrzymujemy pełen wgląd w każdą podróż, z historią wydarzeń niestandardowych (nawet np. ostre hamowania). Etapy wdrożenia: Zarządzanie flotą i urządzeniami Wyznaczanie KPI dot. jazdy bezpiecznej i ekologicznej; Okresy poprawy dla kierowców Algorytmy analityczne dla zrozumienia zachowań kierowców i wykorzystania pojazdów; Algorytmy analityczne dla proponowania celów KPI. WYZWANIE 8 SYSTEM WSPIERAJACY EKSPLOATACJĘ POJAZDÓW POLREGIO_TTPSC_DEPS_EN System pozwala na zdalny wgląd, zarządzanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w połączonych urządzeniach. Pozwala uniknąć kosztownych wizyt serwisowych i poprawić efektywność sprzętu przez wczesną detekcję problemów i algorytmy predykcji awarii. Funkcjonalności: - uproszczenie procesu zgłaszania i rozwiązywania usterek - zdalna praca z urządzeniem usprawnia proces naprawy i zwiększa satysfakcję klienta dzięki skróconemu czasowi oczekiwania - dane zbierane są w platformie IoT i mogą być poddawane analizie - pełna widoczność w pracę sprzętu i jej warunki Rozwiązanie umożliwia: zdalne śledzenie parametrów pracy sprzętu, alarmowanie i powiadomienia w razie awarii lub jej ryzyka, zdalny dostęp do urządzenia (zarządzanie zdalne), dwukierunkową wymianę danych z urządzeniem, rejestrowanie wykorzystania urządzenia, zdalne wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Mamy dostęp zarówno do danych w czasie rzeczywistym, jak i historycznych. Na tej podstawie możemy zbudować algorytmy wcześnie wykrywające symptomy awarii, a w rezultacie zapobiec ich występowaniu. Korzyści jak wyżej. 8/13 i 9/13 Referencje DEPS został wdrożony w jednej ze spółek polskiego przemysłu obronnego. Obejmował on wszystkie elementy od montażu czujników, przez zbudowanie infrastruktury i bezpiecznej łączności, po integrację po stronie platformy IoT. Pozwolił on na zdalne diagnozowanie problemów pojazdu bojowego oraz wykorzystanie tej wiedzy w ocenie zasadności zgłoszeń gwarancyjnych i poprawienie projektu pojazdu celem wyeliminowania błędów konstrukcyjnych. 10/13 i 11/13 Podobne rozwiązanie wdrożyliśmy dla Planet Innovation, której jeden z produktów to inkubator medyczny. Przy zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa umożliwiliśmy zdalne monitorowanie, zarządzanie, diagnozowanie i aktualizowanie oprogramowania tych inkubatorów, dzięki czemu usprawniliśmy proces ich serwisu oraz ograniczyliśmy koszty związane z wysyłaniem techników do miejsc pracy tych urządzeń. 12/13 Fazy: Zdalne monitorowanie pracy urządzeń w czasie rzeczywistym; zapisywanie historii parametrów pracy; utrzymanie sprzętu oparte o rzeczywisty stan Analityka danych i utrzymanie predykcyjne, integracja z systemami utrzymania ruchu Rozwiązania AR wspierające zarówno techników, jak i użytkowników końcowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

WYZWANIE 4. Wykorzystanie technologii AR w bieżącym utrzymaniu pojazdów trakcyjnych POLREGIO_TTPSC_AR Augmented Reality _EN Korzyści: Integracja procesów serwisowych: - Wzrost efektywności pracy oraz skuteczności pierwszej naprawy – 20%. - Zmniejszone koszty utrzymania i naprawy sprzętu - Zmniejszenie kosztu szkoleń i inspekcji. - Zmniejszenie kosztu utrzymania pierwszej linii wsparcia klienta - Efektywniejsze zarządzanie wiedzą. WYZWANIE 3 WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII IoT W POJAZDACH POLREGIO_TTPSC_DA_EN Korzyści: - obniżenie spalania przez pojazdy (10%) - obniżenie zapotrzebowania na części zamienne (10%) - zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych - poprawiona kultura jazdy wewnątrz organizacji WYZWANIE 8 SYSTEM WSPIERAJĄCY EKSPLOATACJĘ POJAZDÓW POLREGIO_TTPSC_DEPS_EN Korzyści: - Zwiększenie czasu efektywnej pracy sprzętu (przez zmniejszenie liczby awarii) - Zmniejszenie kosztów związanych z wizytami serwisowymi o 15-25% - Lepsze wykorzystanie wiedzy eksperckiej wewnątrz organizacji - Zmniejszenie kosztów dystrybucji nowych wersji oprogramowania - Wykorzystanie danych dot. faktycznego wykorzystania i stanu sprzętu dla planowania serwisu

Zastosowanie rynkowe

Technologie AR/IoT w wydaniu samodzielnym jak i mix jest/może być częścią systemów wspomagających produkcję/wytwarzanie maszyn lub ich podzespołów. Wspomaga i wspiera również wszelkie działania serwisowe używanych maszyn i środków transportu u użytkowników dając im i producentom narzędzia do zdalnej diagnostyki, które w znaczy sposób podnoszą jakość i szybkość reakcji serwisowej, ponieważ umożliwiają on-linowy dostęp do dokumentacji połączonej z szeregiem usług dodanych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Transition Technologies PSC sp. z o.o.

NIP: 7292712388

Adres www: http://www.tt.com.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Wzór użytkowy

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"