Baza technologii


Logo wpisu Podłoże do uprawy  boczniaków, sposób hodowli grzybni boczniaka oraz  zastosowanie paździerzy konopnych do podłoża do uprawy boczniaków.

Podłoże do uprawy boczniaków, sposób hodowli grzybni boczniaka oraz zastosowanie paździerzy konopnych do podłoża do uprawy boczniaków.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Opis technologii / usługi

Nowy typ podłoża z paździerzy konopnych oraz technologii produkcji boczniaka na tym podłożu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wyższy zysk - wykorzystanie w uprawie paździerzy konopnych, które są materiałem odpadowym w produkcji włókna zwiększa opłacalność produkcji grzybów konsumpcyjnych. Wyższa zdrowotność uprawy - konopie są rośliną o właściwościach fitosanitarnych, w ich uprawie nie obserwuje się występowania chorób i szkodników. Wyższa wydajność uprawy - specyficzna receptura w połączeniu z oryginalnymi właściwościami fizyko-chemicznymi oraz zachowaną strukturą komórkową drewna jednorocznego to optymalne warunki rozwoju grzybni i owocowania boczniaka. W efekcie zastosowania innowacyjnego podłoża zwiększa się pewność plonu, poprawia jakość i wygląd owocników oraz wzrasta plon i zysk 20 –25 %.

Zastosowanie rynkowe

Branża spożywcza

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

NIP: 7811830940

Adres www: http://www.iwnirz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"