Baza technologii


Logo wpisu Polikrystaliczne materiały dla laserów ciała stałego-ceramiki

Polikrystaliczne materiały dla laserów ciała stałego-ceramiki

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Opis technologii / usługi

Przezroczyste materiały ceramiczne na bazie granatu itrowo-glinowego, tlenku itru oraz spinelu glinowo-magnezowego domieszkowane jonami ziem rzadkich oraz metali przejściowych służą jako polikrystaliczne materiały laserowe -YAG:Nd; YAG:Er; YAG:Tm; YAG:Ho; YAG:Tm,Ho oraz jako ceramiczne, pasywne modulatory dobroci bazujące na materiałach o strukturze spinelu (Co:MALO) do pracy w zakresie 1300-1500 nm. ITME oferuje materiały o składzie zgodnym z wymaganiami klienta.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W stosunku do swoich monokrystalicznych odpowiedników (o tym samym składzie chemicznym), tworzywa polikrystaliczne charakteryzują się nie tylko krótszym czasem wytwarzania i większą dowolnością rozmiarów i kształtów, lecz również szerszym zakresem ilości wprowadzanych domieszek oraz często lepszymi właściwościami mechanicznymi.

Zastosowanie rynkowe

Optoelektronika, przemysł obronny.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

NIP: 5250008488

Adres www: http://www.itme.edu.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"