Baza ekspertów


Logo wpisu POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O.

POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O.

Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o.

Opis oferowanych usług

W związku z tym, że jesteśmy kancelarią prawno-patentową informacje o naszych Klientach stanowią tajemnicę handlową. Możemy jednak ujawnić, że w ostatnich trzech latach reprezentowaliśmy firmy niemalże z każdej branży technologicznej, współpracując z małymi, średnimi oraz dużymi podmiotami gospodarczymi polskimi, a także zagranicznymi, we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony szeroko pojętej własności przemysłowej i intelektualnej. Nasz baza klientów obejmuje ponad 2650 firm z 70 krajów świata. Na rynku polskim doradzaliśmy zarówno osobom fizycznym, firmom, jednostką badawczym, jak również konsorcjom utworzonym w celu ochrony i komercjalizacji wyników badań w oparciu o różne programy rządowe, jak na przykład program „DEMONSTRATOR+” realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego przygotowywaliśmy ekspertyzy prawno-patentowe oraz stosowne umowy nabycia praw oraz umowy licencyjne. Nasi specjaliści są członkami międzynarodowych organizacji skupiających osoby prawne i fizyczne zajmujące się sprawami ochrony własności intelektualnej, takimi jak AIPPI, INTA, ECTA, UNION, EPI i MARQUES.

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o.

NIP: 5213358857

Adres www: http://www.polservice.com.pl

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne
Doradztwo prawno-patentowe
Doradztwo prawne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"