Baza technologii


Logo wpisu Porowate pianki węglowe i węglikowe

Porowate pianki węglowe i węglikowe

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Proponowane rozwiązanie dotyczy możliwości wytworzenia innowacyjnej formy homo- lub heterofazowego wzmocnienia o przestrzennej strukturze szkieletowej, przypominające swoją budową plaster miodu. Charakteryzują się dużą powierzchnią właściwą i porowatością (60-90%), pozwalającą uzyskać duży stopień konwersji, a dzięki dobrym właściwościom elektrycznym można je wykorzystać, jako elektrody w bateriach i akumulatorach. Materiały tego typu przepuszczają ciecze i gazy, co predestynuje je do aplikacji w charakterze filtrów i podłoży dla substancji katalitycznych, w tym pracujących w wysokiej temperaturze i mediach agresywnych chemicznie. Porowata struktura pianek węglowych zapewnia również możliwość infiltracji ciekłymi metalami lub polimerami. W takim przypadku porowata struktura pełni rolę ciągłego, równomiernie rozmieszczonego wzmocnienia w kompozycie i może być wykorzystana celem podwyższenia sztywności i wytrzymałości na ściskanie oraz wykorzystana, jako komponent podwyższający odporność termiczną.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Proponowana technologia pozwala na wytworzenie porowatych struktur o określonych wielkościach geometrycznych i porowatości. Pozwala na uzyskanie pianek węglowych oraz węglikowych o różnym składzie chemicznym. Uzyskane pianki mogą stanowić gotowy produkt lub być wykorzystane, jako struktury wzmacniające w kompozytach. Technologia daje możliwość wstępnego przygotowania pianki eliminując koszty związane z obróbką mechaniczną wyrobów. Jest to technologia proekologiczna ze względu na niską temperaturę procesu. Jest także nieskomplikowana technicznie. Zastosowanie pianek węglowych w kompozytach, jako nowych niewykorzystywanych dotychczas struktur umacniających pozwala na: a) zwiększenie pola powierzchni właściwej struktury wzmocnienia, b) pełną kontrolę nad sposobem rozmieszczenia zbrojenia w kompozycie, c) możliwość zastosowania fazy zbrojącej jedynie w miejscach wymaganych, d) możliwość łatwej infiltracji ciekłym materiałem osnowy, e) wzrost właściwości mechanicznych materiału (twardość, sztywność), f) możliwość zmiany właściwości tribologicznych poprzez zastosowanie pianek o różnej porowatości i wielkości porów.

Zastosowanie rynkowe

Pianki węglowe lub węglikowe mogą znaleźć zastosowanie, jako elektrody stosowane w procesach galwanicznych, bateriach, akumulatorach, filtrach czyszczących, jako umocnienie w materiałach kompozytowych o podwyższonej odporności na zużycie, katalizatory w procesach chemicznych i przemyśle motoryzacyjnym. Mogą być też użyte, jako wyroby o określonych cechach geometrycznych, strukturalnych i składzie chemicznym, przestrzenne struktury umacniające w kompozytach o podwyższonej energii zniszczenia. Rozwiązaniem mogą być zainteresowane firmy z branży motoryzacyjnej i lotniczej, galwanotechnicznej, chemicznej oraz elektrotechnicznej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"