Baza technologii


Logo wpisu Precyzyjne dawkowanie mieszanek nawozowych z wykorzystaniem BSP

Precyzyjne dawkowanie mieszanek nawozowych z wykorzystaniem BSP

SKYX Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy zastosowanie dronów do realizacji zabiegów agrotechnicznych w oparciu o drony. Drony wyposażone będą w system umożliwiający dostarczanie nawozów płynnych do roślin precyzyjnie, na podstawie zaprogramowanej mapy oprysków. Wielkość drona i jego udźwig będzie dopasowany w ramach projektu do potrzeb gospodarstwa wykorzystującego nawozy płynne. Takie podejscie rozwiązuje problem nawożenia precyzyjnego upraw co wpływa korzystnie na ekonomię upraw (dawka nawozów dobierana jest indywidualnie dla małych obszarów nawożonego pola z uwzględnieniem aspekt¨agrotechnicznego i ekonomicznego), plony (poprawa jakości upraw i zwiększenie plonów) oraz ochronę środowiska (ograniczenie niepotrzebnych dawek nawozów). Takie podejście ogranicza emisję amoniaku do atmosfery o ok. 20%. Technologia umożliwia realizację zabiegów agrotechnicznych nawet w czasie gdy sprzęt rolniczy nie może być użyty, np. po intensywnych opadach kiedy ciężki sprzet rolniczy nie może wjechać na pole. W proponowanym rozwiązaniu dron wyposażony zostanie w czujnik spektralny dostrojony do rodzaju podawanych nawozów, co powoduje że mapa tworzona będzie w czasie rzeczywistym z dokładnością do 10cm. Koszt nawożenia i mapowania podstawowych makroelementów podawanych z nawozami będzie ograniczony do ok. 40 zł za ha (wartość docelowa w projekcie) (bez kosztów nawozu).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści z zastosowania technologii są natury ekonomicznej, agrotechnicznej oraz ochrony środowiska. W zakresie ekonomi metoda pozwoli na zaoszczędzenie wydatków na nawozy sztuczne przez rolników, natomiast firmie sprzedającej nawozy pozwoli rozszerzyć rynek ze względu na oferowanie łącznie z nawozami oceny zawartości makroelementów w glebie oraz dodatkowo diagnozy co do stanu roślin, co jest nową wartością dodaną oraz pozwala na traktowanie każdego klienta (rolnika) w sposób indywidualny. Technologia ta pozwoli również na przeprowadzenie oprysków nawozami płynnymi w okresach kiedy wjazd ciężkim sprzętem jest niemożliwy np. po intensywnych opadach.

Zastosowanie rynkowe

Oprócz zabiegów agrotechnicznych będzie można wykorzystać system do zwalczania chorób roslin poprzez indywidualne opryskiwanie, zwalczac indywidualnie w sposób precyzyjny chwasty. Dodatkowo system może być wykorzystany jako system antyodorowy do rozpylania odpowiednich środków antyodorowych. Może być też używany do odkażania terenu po klęskach żywiołowych lub katastrofach ekologicznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: SKYX Sp. z o.o.

NIP: 9930660250

Adres www: http://www.skyx.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"