Baza technologii


Logo wpisu Preparat mikrobiologiczny do rozkładu NLPZ

Preparat mikrobiologiczny do rozkładu NLPZ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Opis technologii / usługi

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie biologicznymi metodami oczyszczania ścieków, przede
wszystkim ze względu na ich proekologiczny charakter i niskie koszty produkcji i stosowania. Jednak
istnieje grupa zanieczyszczeń odpornych na mikrobiologiczną degradację. Należą do nich
farmaceutyki oraz fenole, które negatywnie oddziałują na organizmy żywe. Problemem jest jednak
przeżywalność introdukowanych mikroorganizmów w warunkach osadu czynnego.
W opracowanym preparacie wykorzystano w pełni potencjał degradacyjny mikroorganizmów
immobilizowanych szczepów bakterii do rozkładu NLPZ oraz wysokich stężeń fenolu. Zastosowanie
nośnika w postaci naturalnej gąbki roślinnej z Luffa cylindrica umożliwia rozwiązanie problemu
przeżywalności szczepów introdukowanych do mikrobiomu osadu czynnego. Uzyskany w ten sposób
preparat można stosować do wspomagania procesów oczyszczania ścieków.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- duża skuteczność w usuwaniu paracetamolu, ibuprofenu, naproksenu i diklofenaku
- oporność na toksyczne związki obecne w ściekach
- kompleksowość składu
- bezpieczny i tani nośnik zapewniający przeżywalność bakterii (z możliwością wzmocnienia syntetycznym dodatkiem)

Zastosowanie rynkowe

Do głównych odbiorców przedmiotowego rozwiązania należeć będą w szczególności:
 - oczyszczalnie ścieków komunalnych;
 - oczyszczalnie przy zakładach przemysłowych, w tym przemysłu farmaceutycznego,
- papierniczego, drzewnego, chemicznego;
 - samorządy miast odpowiedzialne za przeprowadzanie rekultywacji zbiorników wodnych,
 - inwestorzy branżowi – firmy zajmujące się produkcją i dostarczaniem preparatów do
- oczyszczalni ścieków oraz usług w zakresie rekultywacji terenów,
- inwestorzy indywidualni posiadający zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Katowice, woj. śląskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Śląski w Katowicach

NIP: 6340197134

Adres www: http://www.transfer.us.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 5

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 5 grudnia 2023 09:48

Wróć na stronę "Bazy"