Baza technologii


Logo wpisu Preparat zapobiegający masowemu wymieraniu owadów z rodziny pszczołowatych (Apidae) oraz zastosowania tego preparatu

Preparat zapobiegający masowemu wymieraniu owadów z rodziny pszczołowatych (Apidae) oraz zastosowania tego preparatu

BioActive-Tech Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiot Wynalazku pt. „Preparat zapobiegający masowemu wymieraniu owadów z rodziny pszczołowatych (Apidae) oraz zastosowania tego preparatu") podlega ochronie patentowej na terytorium RP. Przewodnią ideą wynalazczą Preparatu jest ochrona układu nerwowego pszczół przed skutkami negatywnego działania na rodziny pszczele insektycydów stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie. Ponadto na skutek oddziaływania Preparatu na układ nerwowy pszczół następuje zwiększenie instynktu higienicznego rodziny pszczelej, a w rezultacie zwalczanie Varroa destructor (warrozy) i innych chorób związanych z zaburzeniem instynktu higienicznego rodziny pszczelej. Na podstawie przeprowadzonych badań mechanizm działania Preparatu można wyjaśnić w następujący sposób: 1. Preparat wpływając/oddziałując na układ nerwowy (receptory nikotynowe) owadów z rodziny pszczołowatych zabezpiecza te owady przed negatywnymi skutkami działania neonikotynoidów; 2. Jego aktywność na układ nerwowy zwiększa instynkt higieniczny rodziny pszczelej; 3. Zwiększony instynkt higieniczny stymuluje pszczoły do samooczyszczania i wyrzucania wszelkich nieczystości, ciał obcych, zrzucania żywej Varroa destructor (efekt iskania się) i innych źródeł zakażenia z gniazda poza ul, jak również usuwania martwych lub chorych pszczół oraz martwego lub chorego czerwiu poza ul; 4. Czysty ul – oznacza ograniczenie występowania chorób pszczół. Silna rodzina pszczela zapewnia obfite zbiory miodu, ale również rodzina pszczela lepiej funkcjonuje oraz skuteczniej radzi sobie nie tylko z warrozą, lecz także z patogenami chorobotwórczymi. https://www.youtube.com/watch?v=Q81HzOzkrPY

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Preparat jest zupełnie nowym rozwiązaniem na skalę światową w zakresie ochrony pszczół przed negatywnymi skutkami działania insektycydów stosowanych w rolnictwie oraz w zakresie zwiększenia instynktu higienicznego rodziny pszczelej. Na rynku światowym nie ma preparatu, który opierałby się o ideę wyżej wymienioną. Twórca Preparatu zmierzał w kierunku ochrony układu nerwowego pszczoły przed negatywnymi skutkami działania neonikotynoidów, wzmocnienia instynktu higienicznego pszczół, własnej odporności pszczół na czynniki chorobotwórcze, a nie w kierunku stosowania leków na konkretną chorobę. Jest to nowe podejście w leczeniu chorób pszczół. Preparat jest oparty o składniki pochodzenia naturalnego. Ten walor Preparatu jest szczególnie istotny w kontekście coraz bardziej rygorystycznych wymagań w zakresie jakości miodu. Zastosowanie Preparatu ma na celu wykorzystanie „potencjału obronnego” samych pszczół. Preparat wzmacniając instynkt higieniczny rodzin pszczelich stanowi alternatywną naturalną metodę zwalczania warrozy i innych chorób pszczół związanych z zaburzeniem instynktu higienicznego. Zastosowanie Preparatu gwarantuje dobrą formę rodzin pszczelich i ich odporność na skażenie środowiska przy założeniu efektywnej i niezbędnej we współczesnym świecie ochrony roślin przed szkodnikami, stanowiąc w rezultacie gwarancję sukcesu w produkcji żywności. Technologia Preparatu jest zupełnie nowa, na rynku bezkonkurencyjna. Wynalazek rozwiązuje światowy problem masowego wymierania rodzin pszczelich.

Zastosowanie rynkowe

Preparat zabezpiecza pszczoły przed negatywnymi skutkami zatrucia środkami ochrony roślin oraz wzmacnia odporność pszczół na choroby. Ochrona pszczół i innych owadów zapylających sprzyja bioróżnorodności. W wyniku zastosowania niniejszego preparatu dobra forma rodzin pszczelich i ich odporność na skażenie środowiska oraz niezbędna, konieczna i efektywna ochrona roślin stanowi gwarancję sukcesu w produkcji żywności.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: BioActive-Tech Sp. z o.o.

NIP: 7123273466

Adres www: http://nan

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"