Baza technologii


Logo wpisu PRESTEST - Urządzenie do badania ciśnienia rozprężania węgli koksowych

PRESTEST - Urządzenie do badania ciśnienia rozprężania węgli koksowych

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Opis technologii / usługi

Urządzenie do badania ciśnienia rozprężania węgli koksowych to unikalne w świecie rozwiązanie, pozwalające prognozować wielkość generowanego ciśnienia koksowania na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Ciśnienie rozprężania jest istotnym parametrem wsadu węglowego, wpływającym na bezpieczeństwo komory koksowniczej. Umiejętne i dokładne oznaczenie tej właściwości pozwala tak skomponować skład mieszanki wsadowej, by bezpiecznie produkować koks wielkopiecowy o najwyższej jakości, także z węgli niebezpiecznych z punktu widzenia generowania ciśnienia koksowania.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Niski koszt analizy Powtarzalność i wiarygodność oznaczeń Szybkość pomiaru, ergonomia i łatwość obsługi Ciągłość pomiaru umożliwiająca analizowanie zmian ciśnienia rozprężania podczas całego procesu koksowania

Zastosowanie rynkowe

Urządzenie pozwala prognozować wielkość generowanego ciśnienia koksowania na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Umiejętne i dokładne oznaczenie tej właściwości pozwala tak skomponować skład mieszanki wsadowej, by bezpiecznie produkować koks wielkopiecowy o najwyższej jakości także z węgli niebezpiecznych. Zastosowanie: Odbiorcy: producenci węgla koksowego i koksownie Zasady udostępniania – sprzedaż urządzenia

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

NIP: 6480008765

Adres www: http://www.ichpw.zabrze.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"