Baza technologii


Logo wpisu Procesy hydrorafinacji

Procesy hydrorafinacji

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia

Opis technologii / usługi

Symulacja procesów hydrorafinacji pozwala na opracowywanie nowych produktów i technologii, lub optymalizację obecnie realizowanych procesów technologicznych w skali laboratoryjnej lub pilotowej. Badania w mniejszej skali pozwalają na redukcję kosztów oraz ryzyka technologicznego związanych ze zmianą parametrów surowca, procesu technologicznego, wymiany złóż katalitycznych lub zwiększenie skali produkcji. Symulacja procesów technologicznych obejmuje głównie procesy wodorowe w szczególności hydrorafinację, hydrodeoxygenację, hydrodecyklizację, hydrodearomatyzację, hydroodsiarczanie, hydrodenitrogenację, hydroizomeryzję, hydrokraking, hydrotreating, jednakże istnieje możliwość badań z zastosowaniem innych niż wodór gazów. Dostępna aparatura pozwala na pracę pod ciśnieniem wodoru do 20MPa oraz do temperatury 400°C, zarówno w sposób ciągły jak również okresowy. Oferowany zakres procesów obejmuje testy z zastosowaniem katalizatora w fazie stacjonarnej lub w postaci proszków. Podstawowa aparatura do procesów ciśnieniowych, w tym wodorowych: Ćwierć-techniczna instalacji uwodornień pozwalająca na prowadzenie badań metodą ciągłą. Reaktor może pracować ze stałym złożem katalitycznym lub z katalizatorem zawiesinowym, gdzie objętość reaktora to ok. 17 dm3. Instalacja pozwala na weryfikację założeń procesowych oraz testy aktywności katalizatorów w skali pilotowej, może również pełnić funkcję instalacji referencyjnej, dzięki której można określić bilans materiałowy, aktywność i żywotność katalizatora oraz przeprowadzić optymalizację parametrów procesu Sterowane komputerowo wysokociśnieniowe systemy reakcyjne przeznaczone do pracy metodą ciągłą, w skład których wchodzą: reaktor barbotażowy zawiesinowy o pojemności 700ml, reaktor przepływowy ze stałym złożem katalizatora o poj 200ml, układ przepływowy z kaskadą reaktorów ze stałym złożem katalizatora o poj 200ml każdy. Reaktory mają możliwość integracji z chromatografią gazową „ON-LINE” Reaktory wysokociśnieniowe przeznaczone do pracy periodycznej o poj. 500cm3, 1000cm3 oraz 3000cm3 do ciśnienia 15MPa Aparatura do wymiany jonowej Aparatura do preparatyki oraz wytłaczania katalizatorów heterogenicznych Aparatura do destylacji i rektyfikacji

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Symulacja procesów hydrorafinacji w skali laboratoryjnej lub ćwierćtechnicznej pozwala na znaczną redukcję kosztów oraz ryzyka technologicznego związanych ze zmianą parametrów surowca, procesu technologicznego lub wymiany złóż katalitycznych. Symulacja pozwala na dobór optymalnych warunków prowadzenia procesu lub określenie zmian parametrów technologicznych na jakość produktów. Zakres badań pozwala również na określenie aktywności katalizatora i jej stabilności w długim okresie czasu. Istnieje możliwość określenia podatności katalizatora na zatrucie, lub celowe wprowadzanie trucizn, w celu określenia możliwości regeneracji lub stężeń powodujących spadek aktywności katalizatora. W przypadku procesów wysokociśnieniowych konieczność wymiany katalizatora, bądź to w skutek zatrucia, lub zmiany bazy surowcowej wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi, które można uniknąć poprzez testy żywotności w skali laboratoryjnej. Cwierćtechniczna instalacja uwodornień pozwala również na wytworzenie partii informacyjnych lub tzw. Fine-chemicals, które produkowane są zazwyczaj w niewielkiej skali.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie każdej z wybranych branż.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia

NIP: 7490007064

Adres www: http://www.icso.com.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"