Baza technologii


Logo wpisu Program inżynierski do wymiarowania obiektów retencyjnych i infiltracyjnych dla wód opadowych

Program inżynierski do wymiarowania obiektów retencyjnych i infiltracyjnych dla wód opadowych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Program inżynierski do wymiarowania obiektów retencyjnych i infiltracyjnych dla wód opadowych „PIWORIWO”, który wspiera projektanta przy doborze wymiarów zbiornika retencyjno infiltracyjnego o przekroju prostokątnym lub trapezowym, na wody opadowe i roztopowe. Obliczenia polegają na określeniu czasu napełniania i opróżniania poprzez zmiany wymiarów projektowanego zbiornika retencyjno infiltracyjnego, rowu lub niecki infiltracyjnej. Warunkiem poprawnego doboru wymiarów jest właściwe określenie warunków gruntowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Program jest intuicyjni i funkcjonalny a obliczenia rozpoczyna się od wyznaczenia współczynnika filtracji, która może być określona za pomocą kilku metod. Pierwsza polega na przeprowadzeniu testów tzw. perkolacyjnych wykonywanych w miejscu planowanej budowy. Testy te polegają na wykopaniu dołka o konkretnych wymiarach i zalewaniu wodą celem pomiaru czasu opadania zwierciadła wody. Wyliczenia mogą być wykonywane są dla dołków o podstawie koła, prostokąta lub kwadratu. Innym sposobem wyznaczania współczynnika filtracji jest ustalenie składu granulometrycznego gruntu pobranego z miejsca budowy. Obliczenia wykonywane są na podstawie ustalonej średnicy miarodajnej d20 (średnicy ziaren wraz z mniejszymi stanowiąca 20% z próbki) z wykorzystaniem wzoru tzw. amerykańskiego. Istnieje również możliwość wprowadzenia wartości współczynnika filtracji na podstawie innych danych.

Zastosowanie rynkowe

Program „PIWORIWO” jest rozwiązaniem innowacyjnym na polskim rynku.
Umożliwia projektowanie zbiorników w prostszy, bardziej zautomatyzowany, niż
dotychczas sposób. Proces staje się bardzie przejrzysty oraz szybszy, poprzez możliwość wariantowania przedsięwzięcia. Dzięki wyliczeniom, które przeprowadza program, użytkownicy są w stanie zweryfikować czy grunt jest przepuszczalny, czyli nadaje się infiltracji. Ogranicza to możliwość popełnienia błędu przy planowaniu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 24 lutego 2023 14:45

Wróć na stronę "Bazy"