Baza technologii


Logo wpisu Program Inicjatyw Transformacyjnych - (MazoviaEDIH/ARP/C4/01)

Program Inicjatyw Transformacyjnych - (MazoviaEDIH/ARP/C4/01)

ARP S.A.

Opis technologii / usługi

Usługi szkoleniowe związane z podnoszeniem kompetencji

Celem usługi jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego wdrażania Inicjatyw Transformacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz Startupach przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych standardów zarządzania inicjatywami.
Istotnym elementem szkolenia jest wykorzystanie zbioru dobrych praktyk zebranych przez ekspertów ARP w trakcie realizowanych wcześniej inicjatyw.
Uczestnicy poznają definicję, typy oraz cykl życia Inicjatyw Transformacyjnych. Wykształcą umiejętność i zdobędą praktyczne narzędzia do identyfikacji, planowania, wdrażania i monitorowania innowacyjnych projektów, które przyczynią się do transformacji ich firm. Nauczą się jak definiować cel transformacji oraz tworzyć Karty Inicjatyw Transformacyjnych. Dowiedzą się jak zwiększyć prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w realizacji inicjatyw.

Szacowany koszt usługi: 9 384,07 zł
Wartość udzielanej pomocy de minimis: 4 692,04 zł

Więcej szczegółowych informacji jak otrzymać usługę uzyskasz kontaktując się poprzez formularz kontaktowy PTT.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Szkolenie skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w sektorach produkcyjnym, handlowym oraz usługowym, jak również do startupów.

Zastosowanie rynkowe

Grupę docelową stanowią osoby, które podejmują decyzje na poziomie strategicznym i/lub operacyjnym oraz biorą udział w operacjonalizacji wyznaczonych celów i związanych z nimi działań. Wskazany jest zatem udział właścicieli, członków zarządu, kadry kierowniczej każdego szczebla organizacji, personelu zarządzającego sprzedażą, produkcją, logistyką, utrzymaniem ruchy, zakupami, technologią, jakością, pracowników komórek ds. optymalizacji procesów oraz przedstawicieli działów badawczo -rozwojowych i innych dla których szkolenie może wpłynąć na rozwój kompetencji w obszarze inicjowania i realizacji działań rozwojowych w przedsiębiorstwie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: ARP S.A.

NIP: 5260300204

Adres www: http://arp.pl

Forma ochrony

Nie dotyczy

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Forma komercjalizacji/współpracy

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 24 kwietnia 2024 10:59

Wróć na stronę "Bazy"