Baza technologii


Logo wpisu Projektowanie systemów recyrkulacji do zastosowań w akwakulturze – RAS (Recirculation Aquaculture Systems).

Projektowanie systemów recyrkulacji do zastosowań w akwakulturze – RAS (Recirculation Aquaculture Systems).

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Systemy te przeznaczone są do zastosowania w dziedzinie akwakulturowej hodowli ryb. Unikatowy system oparty jest na wykorzystaniu wód geotermalnych. Pozwala on na ograniczenie zużycia wody poprzez filtrowanie, zmniejszenie przestrzeni wymaganej do wytworzenia produktów rybnych, a jednocześnie daje możliwości tworzenia i kontrolowania warunków hodowli. Ponadto system ogranicza produkcję ścieków. Rozwiązanie jest oferowane przez grupę naukowców doświadczonych we wdrożeniach i badaniach na zamkniętych akwenach. Ich ofertę stanowi również laboratorium wyposażone do prowadzenia prac analitycznych środowiska akwakultury. Technologia bazuje na know-how.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia rozwiązuje następujące problemy: duże zużycie wody w hodowli ryb, wymagane duże przestrzenie do wytworzenia produktów rybnych, duża produkcja ścieków. Przewagi konkurencyjne technologii umożliwiają: zmniejszenie zużycia wody, zmniejszenie produkcji ścieków, maksymalizację efektywności produkcji.

Zastosowanie rynkowe

Hodowla ryb w systemach zamkniętych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"