Baza technologii


Logo wpisu PROTSKAN - szybki sposób pomiaru białka rozpuszczalnego z wykorzystaniem odczynnika Bradford

PROTSKAN - szybki sposób pomiaru białka rozpuszczalnego z wykorzystaniem odczynnika Bradford

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

PROTSKAN pozwala na szybką, skriningową kontrolę stężenia białka w próbkach. Oznaczenie może być przeprowadzone bezpośrednio nawet na terenie niewielkiego przedsiębiorstwa produkującego żywność, np. browaru rzemieślniczego, nie posiadającego rozbudowanej bazy laboratoryjnej. Rozwiązanie zakłada zastąpienie do odczytu barwy w oznaczeniu białka metodą Bradford specjalistycznego urządzenia pomiarowego, jakim jest spektrofotometr, skanerem biurowym i odczytu intensywności powstałej barwy w skali RGB. Metoda ta jest odpowiednia do pomiaru bardzo niskich stężeń białka 50-500 µg/ml. Oznaczenie przeprowadza się w jednorazowych płytkach mikrotitracyjnych, stosuje się odczynnik Bradford (błękit brylantynowy Coomassie G 250 w etanolu i kwasie fosforowym). Badaną próbkę miesza się z odczynnikiem w stosunku 1:1, a oznaczenie przeprowadza się w środowisku zasadowym. W metodzie Bradford błękit brylantynowy Coomassie G-250 tworzy trwałe połączenia z grupami funkcyjnymi aminokwasów znajdującymi się w białku powodując zmianę barwy odczynnika z brunatnej w kierunku niebieskiej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

PROTSKAN zakłada przeprowadzanie oznaczenia w środowisku zasadowym przy jednoczesnym zastosowaniu większego niż w standardowych oznaczeniach rozcieńczenia odczynnika Bradford, dzięki czemu ułatwione jest uchwycenie niewielkich różnic w barwie, która powstaje przy niskich stężeniach białka. Płytki po przeprowadzonej reakcji umieszcza się skanerze płaskim z głębią kolorów 48 bit i skanuje przy rozdzielczości 300dpi. Barwę poszczególnych studzienek analizuje się i opisuje w skali RGB, np. za pomocą programu Dominant color (lub innego graficznego, np. ColorGrab), który w zaznaczonym obszarze określa średnią barwę RGB. Następnie na podstawie pomiaru intensywności barwy kanału B, biorąc pod uwagę wartości uzyskane dla poszczególnych standardów białka o znanym stężeniu, wyznacza się krzywą opisaną modelem matematycznym. Na jej podstawie określa się stężenie białka w badanej próbie.

Zastosowanie rynkowe

Więcej informacji na stronie internetowej https://ciitt.up.poznan.pl/

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 6

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 21 lutego 2023 11:00

Wróć na stronę "Bazy"