Baza technologii


Logo wpisu ProxiMeda

ProxiMeda

Stensoft

Opis technologii / usługi

Zbliżeniowy system kolejkowy nowej generacji dla szpitali i przychodni. Umożliwia bezkontaktową oraz zautomatyzowaną obsługę pacjentów za pomocą ich telefonów komórkowych. Dzięki technologii zbliżeniowej i personalizacji redukuje ryzyko związane z zarażeniem wirusami w obrębie jednostki. Ważnym aspektem jest inicjowanie oraz prowadzenie obsługi w kontekście geolokalizacyjnym w sposób równoległy - wielu pacjentów jest obsługiwanych jednocześnie. Stanowi to pośrednią formę natychmiastowej komunikacji między usługodawcą oraz usługobiorcą bez angażowania personelu. Sposób działania: 1) System identyfikuje pacjentów oraz personel za pomocą ich telefonów komórkowych w momencie gdy znajdą się w promieniu ok 20m od obiektu (lub w wyznaczonej strefie w obiekcie). 2) Po wykryciu pacjenta system wysyła interaktywny komunikat na jego telefon w celu rozpoznania celu wizyty (np w SOR) i/lub alokacji numeru w kolejce (przesłany zostaje elektroniczny odpowiednik 'numerka' z biletomatu) 3) Pacjent po wypełnieniu danych z komunikatu na swoim telefonie i ich przesłaniu (np. ankieta odnośnie dolegliwości) oczekuje na wezwanie jak w przypadku tradycyjnego systemu kolejkowego QMS Dodatkowe moduły: - kalendarz rezerwacji - menedżer zasobów (np. łóżek) - bezdotykowe kioski zbliżeniowe personalizujące pacjentów (generujące kody QR do systemu obsługi dla pacjenta po zbliżeniu się do kiosku) - system przywoławczy i lokalizacyjny dla personelu przesyłający informacje/wezwania na urządzenia mobilne pracowników Charakterystyka techniczna: - technologia prezentacji XAML - komunikacja Bluetooth/HTTP/GSM - zastosowanie kodów QR - tryb wielostrefowy - syntezator mowy - API z możliwością integracji - wielojęzykowość

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

System nie wymaga instalowania żadnych aplikacji w telefonie po stronie pacjenta. Zastosowana tu została opracowana przez firmę Stensoft technologia zbliżeniowej komunikacji w sposób hybrydowy. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów kolejkowych nie ma również konieczności korzystania z biletomatów co elimuje czynnik ryzyka związany z przenoszeniem wirusa drogą kontaktu bezpośredniego. Personalizacja za pośrednictwem telefonów komórkowych umożliwia zaklasyfikowanie pacjenta jako np zarażonego wirusem. W rezultacie gdy pojawi się on w jakiejkolwiek placówce wyposażonej w system zostanie automatycznie zidentyfikowany przez sensory umożliwiając odpowiednią reakcję. Dodatkowym udogodnieniem dla pacjenta jest np. możliwość wezwania pielęgniarki za pomocą telefonu (za pomocą interfejsu Web) lub tabletu. Możliwość przypisywania ról wykonawczych do wykrytych telefonów dla personelu optymalizuje monitoring oraz procesy nadzorcze. W tym przypadku osobom nadzorującym (po wykryciu ich urządzeń mobilnych w zasięgu sensorów) przesyłane są statystyki, bieżące informacje (np ilość wolnych łóżek) itp. W porównianiu do tradycyjnych systemów kolejkowych głównym atutem jest personalizacja pacjentów. Otwiera to drogę do daleko idącej automatyzacji procesu obsługi i eliminacji dużego zakresu powtarzalnych czynności wykonywanych przez personel. Zastosowane tutaj rozwiązania są unikalne w skali globalnej. Potencjał pełnej koordynacji oraz monitoringu działań może zostać zrealizowany dzięki integracjom z systemami zewnętrznymi. System może również działać w trybie standardowego systemu kolejkowego gdzie pacjent tradycyjnie pobiera numerek z biletomatu i oczekuje na wezwanie do odpowiedniego stanowiska.

Zastosowanie rynkowe

System znajduje zastosowanie w urzędach, placówkach o róźnym charakterze. Umożliwia bezkontaktową obsługę klientów za pomocą telefonów komórkowych w kontekście geolokalizacyjnym. Stanowi wygodną i efektywą alternatywę dla tradycyjnych systemów kolejkowych eliminując konieczność pobierania papierowych biletów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Stensoft

NIP: 8781567213

Adres www: http://stensoft.pl/

Typ podmiotu: Osoba fizyczna - wynalazca

Wielkość: Mikro

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

TRL 7

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"