Baza technologii


Logo wpisu Przekładnia hydrostatyczna bezstopniowa zębata. (nazwa firmowa HydroVariator)

Przekładnia hydrostatyczna bezstopniowa zębata. (nazwa firmowa HydroVariator)

Henryk Więckowski

Opis technologii / usługi

Przekładnia Hydrostatyczna Bezstopniowa Zębata (zwana w skrócie HydroVariator) umożliwia przenoszenie napędu mechanicznego wymagającego zmiany prędkości obrotowej w obu kierunkach (od wału napędowego do odbiorczego i vice versa) w sposób płynny przy zachowaniu bardzo dużej (a przy tym mało stratnej) sztywności przełożenia nie mniejszego niż 99% i to na dowolnym poziomie N1 do N2 z zakresu od 200 do 10000 obrotów na minutę. Atrakcyjność proponowanego rozwiązania umożliwia zbudowanie przekładni hydraulicznej obrotów z komorą roboczą pompy i silnika hydrostatycznego zębatego o regulowanej wydajności i chłonności liczonej na jeden obrót wału napędowego lub odbiorczego. HydroVariator jest nowym rodzajem napędu mechanicznego - doskonalszym od swoich poprzedników, ponieważ charakteryzuje się niespotykaną dotąd prostotą układu sterowania samym przełożeniem, wartością momentu i kierunkiem przepływu mocy. Urządzenia i maszyny posiadają zdolność odzyskiwania energii z procesu hamowania co umożliwia kumulację energii w akumulatorach elektrycznych i hydrostatycznych. Zachęcam do zapoznania się z technologią pod adresem: www. hydwar.eu

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Rozwiązania konstrukcyjne HydroVariatora są proste, uniwersalne i wielofunkcyjne technicznie, odporne na warunki klimatyczne i środowiskowe. Budowa wewnętrzna przekładni jest symetryczna co obniży jej cenę przy produkcji wieloseryjnej. Nastąpi też znaczna redukcja masy i objętości oraz energochłonności urządzeń i maszyn, w których przekładnia zostanie wdrożona. Niezawodna konstrukcja technologiczna zespolona w jedną bryłę lub odrębne podzespoły pompy i silnika połączone ze sobą na drodze hydraulicznej (wężami hydraulicznymi) daje gwarancję niezawodnej długotrwałej pracy. Takie rozwiązania umożliwiają bezstopniową płynną zmianę (regulację) prędkości obrotowej w bardzo szerokim zakresie (nawet wielokrotnie w dół i w górę od zakładanego poziomu znamionowego obrotów na minutę), dla każdego z wałów w obu kierunkach obrotów przy pełnym nawet obciążeniu roboczym (bez potrzeby korzystania z pośrednictwa dodatkowego sprzęgła). Przekładnia, o której jest mowa może być stosowana we wszystkich gałęziach przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu lądowego, morskiego, powietrznego oraz wykorzystującego odnawialne źródła energii - jak elektrownie wiatrowe, wodne, także w zastosowaniach istotnych dla przemysłu ciężkiego jak walcownie i górnictwo. Producenci maszyn oraz pojazdów będą dążyli do zastąpienia skomplikowanych i tym samym zawodnych mechanizmów napędowych nową technologią chronioną patentami. Zachęcam do zapoznania się z technologią dotyczącą pod adresem: www.hydvar.eu

Zastosowanie rynkowe

Budownictwo: Maszyny budowlane i drogowe, Branża elektromaszynowa, Przemysł okrętowy. Przemysł spożywczy - młyny, piekarnie, suszarnie. Energetyka odnawialna wiatrowa i wodna. Oszczędność spalania paliw płynnych i gazowych w silnikach spalinowych pojazdów. Przemysł ciężki - huty i walcownie. Przemysł górniczy - kopalnie, szyby, wentylacja, odkrywki, kamieniołomy. Ochrona Środowiska poprzez zmniejszenie emisji Co2. Recykling energii z różnorodnych magazynów energi. Zachęcam do zapoznania się z technologią HydroVariatora pod adresem: www.hydvar.eu

Tagi

Branże

Lokalizacja

Łódź, woj. łódzkie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"