Baza technologii


Logo wpisu Przyrząd do cięcia linek

Przyrząd do cięcia linek

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii

Przedmiotem wynalazku jest sposób oraz przyrząd do cięcia linek skręcanych skoncentrowanym strumieniem energii (np. wiązką laserową). Sposób polega na tym, że linkę skręcaną umieszcza się wolnym końcem w specjalnym przyrządzie poprzez przewleczenie jej przez co najmniej dwa gniazda znajdujące się w uchwycie przyrządu. Docelowa długość linki ustalana jest na podstawie wskazań czujnika końca linki. Tak przewleczona linka jest naprężana odpowiednią siłą, aż do całkowitego wyprostowania na danym odcinku. Na tak umiejscowioną i naprężoną linkę kieruje się zogniskowany skoncentrowany strumień energii. Na skutek oddziaływania strumienia energii z materiałem dochodzi do jego stopienia, a w efekcie do przerwania ciągłości linki. Na skutek szybkich czasów nagrzewania i chłodzenia dochodzi do powstania na końcu linki zastygniętej kropli materiału, co prowadzi do zabezpieczenia końcówki przed dalszym samorozplataniem. Docięty na docelową długość odcinek linki jest ewakuowany z przyrządu przy pomocy mechanizmu rolkowego, natomiast pozostała część linki, jest ponownie przewlekana przez zwolnione gniazdo znajdujące się w uchwycie przyrządu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

na skutek szybkich czasów nagrzewania i chłodzenia na końcówce linki wytwarza się kropla zastygniętego metalu, która to kropla stanowi "naturalne" zabezpieczenie końcówki linki przed samorozplątywaniem, proces może być prowadzony w sposób automatyczny oraz szybszy w odniesieniu do obecnych technologii, uzyskanie efektu zabezpieczenia końcówki linki w jednej operacji cięcia

Zastosowanie rynkowe

Produkcja cięgien z linek skręcanych stosowanych zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, linowy oraz przemyśle wytwórczym stalowym

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"