Baza technologii


Logo wpisu Przyrząd do cięcia linek

Przyrząd do cięcia linek

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób oraz przyrząd do cięcia linek skręcanych skoncentrowanym strumieniem energii (np. wiązką laserową). Sposób polega na tym, że linkę skręcaną umieszcza się wolnym końcem w specjalnym przyrządzie poprzez przewleczenie jej przez co najmniej dwa gniazda znajdujące się w uchwycie przyrządu. Docelowa długość linki ustalana jest na podstawie wskazań czujnika końca linki. Tak przewleczona linka jest naprężana odpowiednią siłą, aż do całkowitego wyprostowania na danym odcinku. Na tak umiejscowioną i naprężoną linkę kieruje się zogniskowany skoncentrowany strumień energii. Na skutek oddziaływania strumienia energii z materiałem dochodzi do jego stopienia, a w efekcie do przerwania ciągłości linki. Na skutek szybkich czasów nagrzewania i chłodzenia dochodzi do powstania na końcu linki zastygniętej kropli materiału, co prowadzi do zabezpieczenia końcówki przed dalszym samorozplataniem. Docięty na docelową długość odcinek linki jest ewakuowany z przyrządu przy pomocy mechanizmu rolkowego, natomiast pozostała część linki, jest ponownie przewlekana przez zwolnione gniazdo znajdujące się w uchwycie przyrządu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

na skutek szybkich czasów nagrzewania i chłodzenia na końcówce linki wytwarza się kropla zastygniętego metalu, która to kropla stanowi "naturalne" zabezpieczenie końcówki linki przed samorozplątywaniem, proces może być prowadzony w sposób automatyczny oraz szybszy w odniesieniu do obecnych technologii, uzyskanie efektu zabezpieczenia końcówki linki w jednej operacji cięcia

Zastosowanie rynkowe

Produkcja cięgien z linek skręcanych stosowanych zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, linowy oraz przemyśle wytwórczym stalowym

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"