Baza technologii


Logo wpisu Przyrząd do pomiaru wysokich i bardzo wysokich napięć

Przyrząd do pomiaru wysokich i bardzo wysokich napięć

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Wynalazek wpisuje się w trend poszukiwań rozwiązań dotyczących sfery przekładników stosowanych w obwodach wysokonapięciowych. Prezentuje nowe podejście, polegające na pomiarze wysokich napięć za pomocą dzielnika napięciowego, którego jednym z elementów jest przetwornik prądowy, wykorzystujący zjawisko prądu zimnej katody. W układzie katoda-anoda, katoda ma postać warstwy zdolnej do emisji polowej, a anoda jest umieszczona w takiej odległości, że przyłożone między elektrodami mierzone napięcie powoduje wytworzenie pola elektrycznego. Pole to umożliwia emisję elektronów z katody i zbieranie ich przez anodę. Wartość płynącego prądu jest proporcjonalna do przyłożonego napięcia. Wielkość napięcia przyłożonego między anodą i katodą można określić, wyznaczając prąd zimnej emisji dla określonego materiału katody i ściśle określonej odległości między katodą a anodą.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Mocną stroną wynalazku jest prostota oraz niewielka moc wydzielana w obwodzie pomiarowym. Dzięki temu może być on stosowany wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba określenia wartości wysokiego i bardzo wysokiego napięcia.

Zastosowanie rynkowe

Energetyka i Paliwa - pomiar wysokich i bardzo wysokich napięć. Telekomunikacja - ICT -Wykorzystanie może być szczególnie tam, gdzie do pomiaru wysokich napięć używa się przekładników napięciowych, a pomiaru dokonuje się za pomocą woltomierza podłączonego po stronie wtórnej przekładnika.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Kraj: Polska

Adres www: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"