Baza technologii


Logo wpisu Pułapka na owady

Pułapka na owady

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Pułapka na owady stanowiąca przedmiot wynalazku ma zastosowanie zwłaszcza do odłowu owadów z powierzchni pnia drzewa. Pułapka według wynalazku, jest uniwersalna dzięki możliwości odłowu owadów zarówno z pnia drzewa stojącego, jak i pnia drzewa ściętego pozostającego w całości lub pociętego na odcinki. Pułapka charakteryzuje się selektywnością względem wyboru wielkości owadów wchodzących do pułapki. Pułapka wyposażona jest w taśmę kierującą owady do pułapki z zastosowaniem środka poślizgowego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą jest selektywność pułapki, istnieje możliwość wybrania maksymalnej wielkości owadów wchodzących do pułapki. Ponadto, pułapka w odróżnieniu od dotychczas stosowanych pułapek zabijających odłowione owady, jest żywołowna. Kolejną cechą pułapki jest niestosowana dotychczas bariera w postaci taśmy kierującej owady do pułapki umieszczonej na drzewie, z zastosowaniem środka poślizgowego uniemożliwiającego wejście owadom na taśmę. Przy obecnym stanie techniki stosuje się bariery w postaci szerokich taśm z impregnowanej tektury, tworzących kołnierze, przymocowane ukośnie przy pomocy zszywek i zszywacza tapicerskiego wokół pnia drzewa stojącego.

Zastosowanie rynkowe

Pułapka może być wykorzystywana podczas oceny zagrożenia drzewostanów przez różnego rodzaju szkodniki owadzie i planowania ewentualnych działań zaradczych. W konsekwencji może być adresowana do sektora leśnego oraz sadownictwa.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 7

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 27 marca 2023 11:57

Wróć na stronę "Bazy"