Baza technologii


Logo wpisu Rafinacja gazowa stopów magnezu

Rafinacja gazowa stopów magnezu

Daniel Szymonik

Opis technologii / usługi

Opracowana technologia rafinacji stopów magnezu umożliwia w sposób efektywny i ekologiczny usunięcie zanieczyszczeń z kąpieli metalowej. Rafinację gazową stopów magnezu prowadzi się w celu usunięcia rozpuszczonych w nich gazów ( zwłaszcza wodoru), stanowiących przyczynę występującej mikroporowatości odlewów, a także w celu usunięcia wtrąceń niemetalicznych. Niekorzystną cechą stopów magnezu jest występujące zjawisko silnego utleniania kąpieli metalowej, co powoduje jej gwałtowne palenie się. Stąd też konieczne są specjalne metody topienia i odlewania tych stopów. Każdy proces zachodzący w ciekłym metalu stwarza niebezpieczeństwo jego zapalenia się, dlatego też zabiegi prowadzone na ciekłym stopie należy ograniczyć do minimum. Jednym z najbardziej niebezpiecznych procesów jest rafinacja metalu, kiedy w sposób burzliwy mieszana jest kąpiel metalowa. Sposób rafinacji według opracowanej technologii ogranicza do minimum to niebezpieczeństwo, a skuteczność rafinacji jest większa niż w przypadku dotychczasowych metod. Po zabiegu rafinacji według opracowanej technologii otrzymuje się odlewy o zminimalizowanym stopniu porowatości gazowej i wysokim kompleksie właściwości użytkowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Obecnie używane rafinatory gazowe wymagają równoczesnego stosowania topników mających na celu ochronę ciekłego metalu przed jego zapalaniem. Podczas ich stosowania istnieje duże niebezpieczeństwo związane z możliwością zapalenia się stopu podczas zabiegu rafinacji. W prezentowanym sposobie rafinacji gazowej stopów magnezu gaz aktywny znajduje się zarówno w mieszaninie gazu ochronnego jak i w mieszaninie rafinującej, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania stałych topników ochronnych. Rafinacja mieszaniną gazową skutecznie usuwa zanieczyszczenia stałe i gazowe. Stop zwiększa lejność, a odlewy z przerafinowanego stopu osiągają znacznie większe właściwości mechaniczne, fizyczne i chemiczne w połączeniu z wysokim stopniem jednorodności strukturalnej.

Zastosowanie rynkowe

Technologia rafinacji gazowej stopów magnezu można zastosować zarówno w procesie otrzymywania pierwotnych stopów magnezu (huty), jak i w odlewniach podczas uszlachetniania ciekłego metalu przed jego odlewaniem. Ponadto technologia ta dedykowana jest szczególnie do odlewni stosujących wewnątrz zakładowy recykling złomu obiegowego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"