Baza technologii


Logo wpisu Reaktor z biofiltrem lamelowym do mechanicznego oczyszczania ścieków bytowych

Reaktor z biofiltrem lamelowym do mechanicznego oczyszczania ścieków bytowych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest sposób oczyszczania ścieków bytowych, w którym ścieki odpływające z osadnika gnilnego przepuszcza się przez materiał filtracyjny pod ciśnieniem hydrostatycznym. Zgodnie z wynalazkiem w trakcie filtracji ścieków przez materiał filtracyjny o właściwościach zapewniających mikrofiltrację, ścieki przepływają w warunkach tlenowych przez błonę biologiczną porastającą powierzchnie wewnętrzne – odściekowe i zewnętrzne - odpowietrzne materiału filtracyjnego przy czym ścieki mogą być zawracane w sposób regulowany na początek biofiltra.
Przedmiotem wynalazku jest także urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków bytowych w postaci zbiornika zawierającego wewnątrz biofiltr w postaci szeregowo ułożonych w pionie wkładów filtracyjnych. Wkłady filtracyjne zaopatrzone są w teleskopowe rury odpływowe umożliwiające również piętrzenie ścieków we wkładach filtracyjnych na pożądanym poziomie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wynalazek jest przeznaczony zwłaszcza do oczyszczania ścieków pochodzących z pojedynczych gospodarstw domowych albo kilku gospodarstw lub też pojedynczego domu kilkurodzinnego, które nie są odprowadzane do kanalizacji zbiorczej, co jednak w żadnym stopniu nie ogranicza zakresu jego wykorzystania

Zastosowanie rynkowe

Technologia przeznaczona jest dla przedsiębiorstw produkujących oczyszczalnie ścieków a także, właścicieli istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakłady gospodarki komunalnej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 3

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 24 lutego 2023 13:06

Wróć na stronę "Bazy"