Baza technologii


Logo wpisu Reaktywne estrowe pochodne (S)-(+)-kamptotecyny i sposób wytwarzania reaktywnych estrowych pochodnych (S)-(+)-kamptotecyny

Reaktywne estrowe pochodne (S)-(+)-kamptotecyny i sposób wytwarzania reaktywnych estrowych pochodnych (S)-(+)-kamptotecyny

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku są reaktywne estrowe pochodne (S)-(+)-kamptotecyny i sposób wytwarzania reaktywnych estrowych pochodnych (S)-(+)-kamptotecyny.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Otrzymywane estrowe pochodne kamptotecyny są reaktywne w procesach polimeryzacji rodnikowej, w tym ATRP, mogąc prowadzić do CPT immobilizowanej na łańcuchu polimerowym lub kopolimerowym. 2. Immobilizacja CPT na łańcuchach polimerowych z wykorzystaniem opracowanych pochodnych pozwala na dobudowanie wielu cząsteczek CPT do jednego łańcucha, w przeciwieństwie do większości opisanych rozwiązań, w których na jeden łańcuch przypada jedna lub dwie cząsteczki CPT. 3. Rodzaj zastosowanego kwasu pozwala na zróżnicowanie rozpuszczalności w wodzie pochodnej CPT oraz wytworzonego koniugatu polimer-lek. 4. CPT skoniugowana przez wiązanie estrowe powinna posiadać większą stabilizację pierścienia laktonowego niż czysta CPT. 5. Możliwość stosowania tanich kwasów nienasyconych, takich jak kwas akrylowy lub metakrylowy lub dikarboksylowych, takich jak sebacynowy lub ich estrów 6. Istnieje możliwość łatwego zaimplementowania opisanej metody na wytwarzanie reaktywnych pochodnych CPT posiadających wolną grupę hydroksylową (np. topotekan)

Zastosowanie rynkowe

Otrzymane estrowe pochodne kamptotecyny mogą być wykorzystane w procesach wolnorodnikowej lub kontrolowanej rodnikowej polimeryzacji lub kopolimeryzacji oraz w innych procesach prowadzących do małocząsteczkowych lub polimerowych koniugatów kamprotecyny, które z kolei mogą stanowić lek o kontrolowanym uwalnianiu z dużym potencjałem aplikacyjnym w leczeniu nowotworów

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"