Baza technologii


Logo wpisu Reaktywny modyfikator poli(kwasu mlekowego) i sposób wytwarzania reaktywnego modyfikatora poli(kwasu mlekowego)

Reaktywny modyfikator poli(kwasu mlekowego) i sposób wytwarzania reaktywnego modyfikatora poli(kwasu mlekowego)

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku są reaktywne modyfikatory poli(kwasu mlekowego) i sposób wytwarzania reaktywnych modyfikatorów poli(kwasu mlekowego).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Wynalazek będzie stosowany w technologii przetwórstwa poli(kwasu mlekowego) (PLA), który jest polimerem biodegradowalnym, pochodzącym ze źródeł odnawialnych i z tego względu jest najpoważniejszym kandydatem do częściowego zastąpienia niektórych polimerów pochodzenia petrochemicznego. 2. Wynalazek jest jednoskładnikowy a powoduje poprawę szeregu niekorzystnych właściwości PLA poprzez działanie na poziomie reakcji chemicznej z PLA oraz na poziomie oddziaływań fizycznych - tworzenie mieszalnych bądź heterofazowych mieszanin. 3. Przy wdrażaniu wynalazku jako materiały startowe można wykorzystać dostępne komercyjnie produkty polimerowe - elatyczne kopoliestry, produkowane 4. Możliwość znaczącej poprawy właściwości mechanicznych i użytkowych PLA poprzez wprowadzenie jednoskładnikowego dodatku na etapie przetwórstwa. Wiąże się to także z poszerzeniem obszaru aplikacyjnego PLA. 5. Łatwe przygotowania elastycznych odmian PLA metodą wytłaczania i wtrysku.

Zastosowanie rynkowe

Celem wynalazku było opracowanie reaktywnych modyfikatorów w celu otrzymania zmodyfikowanej, bardziej elastycznej i wytrzymałej formy PLA poprzez dodatek jednoskładnikowego addytywu w procesie przetwórstwa PLA. 1. Wynalazek będzie stosowany w technologii przetwórstwa poli(kwasu mlekowego) (PLA), który jest polimerem biodegradowalnym, pochodzącym ze źródeł odnawialnych i z tego względu jest najpoważniejszym kandydatem do częściowego zastąpienia niektórych polimerów pochodzenia petrochemicznego (zgodnie z zaleceniami EU). 2. Wynalazek jest jednoskładnikowy a powoduje poprawę szeregu niekorzystnych właściwości PLA poprzez działanie na poziomie reakcji chemicznej z PLA oraz na poziomie oddziaływań fizycznych - tworzenie mieszalnych bądź heterofazowych mieszanin. 3. Przy wdrażaniu wynalazku jako materiały startowe można wykorzystać dostępne komercyjnie produkty polimerowe - elatyczne kopoliestry, produkowane np. przez BASF (Ecoflex), Showa Denko (Bionolle) etc. 4. Możliwość znaczącej poprawy właściwości mechanicznych i użytkowych PLA poprzez wprowadzenie jednoskładnikowego dodatku na etapie przetwórstwa. Wiąże się to także z poszerzeniem obszaru aplikacyjnego PLA. 5. Łatwe przygotowania elastycznych odmian PLA metodą wytłaczania i wtrysku. 6. Upowszechnienie metody kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (ATRP) w procesach przemysłowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"