Baza technologii


Logo wpisu ReFOLDit & NanoFOLD

ReFOLDit & NanoFOLD

Paweł Kowalik

Opis technologii / usługi

Głównym celem pomysłu jest stworzenie urządzenia do syntetycznego wytwarzania białek metodą mikro przepływów oraz ich produkcji na dużą skalę. Powszechnym procesem wykorzystywanym do tego celu jest ekspresja heterologiczna, która może stanowić nawet 30% wszystkich białek komórkowych. Jednakże zbyt intensywna synteza prowadzi często do odkładania się białek i formowania nierozpuszczalnych ciałek inkluzyjnych W wielu przypadkach jest to efekt stanowiący przeszkodę przy masowej produkcji białek. Nasz zespół doprowadził do stworzenia platformy na bazie układów mikroprzepływowych, dzięki której możliwe będzie oczyszczanie białek z ciałek inkluzyjnych (IB) jako rutynowej metody produkcji każdego z nich. Pozwoli to na skrócenie czasu procedury refoldingu białek do kilku tygodni. Takie rozwiązanie umożliwi oparcie produkcji białek na taniej, powszechnej, szybkiej oraz niezawodnej ekspresji w systemach bakteryjnych. Z kolei ekspresja białek rekombinowanych do IB pozwali na ich jednoetapowe oczyszczanie do poziomu 80%. Proponowane rozwiązanie jest w pełni zautomatyzowane gwarantując tym samym powtarzalność wyników oraz zgodność z normami GLP i GMP. Aktualnie platforma do produkcji białek jest na poziomie IV TRL : zweryfikowano komponenty technologii w warunkach laboratoryjnych. Powstająca na tych samych założeniach technologia produkcji nanocząstek (niebiałkowych) jest na poziomie III TRL: potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje technologii.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Reakcje refoldingu i oczyszczania przeprowadzane są w objętościach od 100 do 1000 razy mniejszych w sposób zautomatyzowany. Bezobsługowość gwarantuje wysoką powtarzalność oraz pozwala skrócić czas podczas rozwoju procedury (tygodnie zamiast lat). Istotnym działaniem jest odblokowanie "wąskiego gardła" jakim jest praca z białkami membranowymi, powstającego ze względu na ich utrudnioną produkcje w systemach heterologicznych. Umożliwienie odejścia od pracy z często mało elastycznymi systemami homologicznymi czy też z drogimi systemami cell-free pozwoli na zwiększenie tempa prac B+R i kosztów produkcji przemysłowej. Cecchy naszej technologii to: skrócenie ilości czasu potrzebnego do analizy jednej próbki/optymalizacji procesu o około 50%; Zwiększenie elastyczności pracy z urządzeniem · Integracja wielu technik laboratoryjnych w jednym urządzeniu;· Minimalizacja konsumpcji próbki · Redukcja zużycia odczynników o 200%· Gwarancja niemożliwości kontaminacji próbek podczas manipulacji i dozowania wewnątrz układu; Powtarzalność metod przez eliminację procesu pipetowania; Skala dozowania w zakresie nL-mL z gwarancją stabilności i powtarzalności · Modularność budowy urządzenia umożliwiając rozbudowę i skalowalność przepustowości · Wielowątkowość procesów · Zgodność z metodologią DoE · Proste sprzężenie z aparaturową pomiarową

Zastosowanie rynkowe

Aktualnie laboratoria badawcze i produkcyjne wykorzystują do produkcji białek ekspresję homologiczną lub ekspresję typu cell-free. Jednakże koszt outsourcingu jest w większości przypadków zbyt wysoki w stosunku do budżetów badawczych lub B+R, dlatego też jest rzadko wykorzystywany. Przeciętnie cena rynkowa, od momentu pilotażowej ekspresji w celu sprawdzenia możliwości oraz wydajności danego białka do potwierdzenia oczekiwanych właściwości, to $1000-3000 bez gwarancji ilości otrzymanego białka . Nasze rozwiązanie na chwilę obecną daje gwarancje ekspresji białek bez modyfikacji potranslacyjnych. Warto podkreślić, że jest to ograniczenie tymczasowe, rozwinięcie systemu ekspresji opartego na hodowli eukariotycznej powinno zająć maksymalnie 3-4 lata od wprowadzenia na rynek naszego rozwiązania. Brak uniwersalnej i wydajnej metody produkcji białek jest obecnie dużym problemem, spowalniającym zarówno poznawanie białek jak i ich późniejsze przemysłowe wykorzystanie. Nasze podejście rozwiązuje problem fałdowania białek w trakcie ekspresji, podniesienie wydajności produkcji białek błonowych oraz obniżenie kosztów produkcji generowanych w przypadkach pracy z problematycznymi białkami. Dodatkowo eliminujemy konieczność ekspresji w systemach homologicznych, cell-free lub outsourcingu. Są to rozwiązania generujące duże koszty, skomplikowane, a przede wszystkim wymagające specjalistycznego zaplecza w porównaniu z ekspresją w systemach bakteryjnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"