Baza ekspertów


Logo wpisu Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli

Regionalna Izba Gospodarcza

Opis oferowanych usług

Regionalna Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej w szczególności wobec organów państwowych (…) (art.2 ustawy z 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych). Podstawowymi zadaniami RIG są : 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego; 2. Współtworzenie i współrealizowanie założeń lokalnej polityki gospodarczej, w szczególności na odcinku działalności naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów i osób niepełnosprawnych oraz na odcinku rozwoju życia gospodarczego i wspierania inicjatyw gospodarczych członków Izby; 3. Współtworzenie warunków dla integracji gospodarki i środowiska menedżerskiego miast i gmin, na których obszarze działa Izba; 4. Wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych; 5. Współuczestniczenie w wypracowaniu rozwiązań ogólnosystemowych dotyczących gospodarki; 6. Upowszechnianie zasad racjonalnego gospodarowania, nowoczesnego zarządzania oraz promowanie postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego; 7. Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa finansowego, udzielanie pożyczek i poręczeń kredytowych dla MSP.

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Regionalna Izba Gospodarcza

NIP: 8652039216

Adres www: http://rig-stw.pl

Obszary współpracy

Doradztwo finansowe

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"