Baza ekspertów


Logo wpisu Regionalna Izba Gospodarcza

Regionalna Izba Gospodarcza

Regionalna Izba Gospodarcza

Opis oferowanych usług

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie działa od 1993r. Skupia ponad 100 podmiotów z woj. lubelskiego. Posiada bogate doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych. 1) 330 szkoleń i seminariów dla ponad 7000 osób 2) Wybrane misje handlowe: Targi w Lipsku (Niemcy 1995), Międzyn Targi Budownictwa (BUDMA - 1996), Płn Nadrenia Westfalia (2001), Nowowołyńsk (Ukraina 2001), Brześć (Białoruś 2002), Łuck (Ukraina 2002), Brześć (Białoruś 2003), Certyfikaty pochodzenia dla Izb Przem-Handl z Ukrainy 2004, Przedsięb lubelscy - Izby Przem-Handl z Włoch, Chorw, Serbii, Czarnogóry (2005) 3) Projekty RIG finansowane z UE, PO KL: -Poddziałanie 8.1.1; "Od podstaw do samodzielnego księgowego", grupa docelowa: 77 osób, okres realizacji: wrzesień 2009-lipiec 2010, Cel proj.: przekazanie pracownikom lubelskich przedsiębiorstw wiedzy umożliwiającej samodzielne prowadzenie księgowości. -Poddziałanie 8.1.2; "Usługi doradcze i szkoleniowe dla pracowników poszukujących nowego zatrudnienia", grupa docelowa: 86 osób z 32 firm woj. lubelskiego, okres realiz.: 01.01.2010 r. do 31.03.2011 r., Cel proj.: bezpośrednie wsparcie pracowników a pośrednio przedsiębiorstw z regionu w przejściu przez procesy adaptacyjne i modernizacyjne poprzez aktualizację, podnoszenie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności pracowników. -Poddziałanie 8.1.1 PO KL, "Od podstaw do samodzielnego księgowego"- druga edycja, grupa docelowa: 96 osób, okres realizacji: 01.02.2011 r. do 29.02.2012 r., Cel Proj.: przekazanie Uczest. proj. wiedzy umożliwiającej nabycie umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie. - Poddziałanie 8.1.1. POKL projekt pn. „Od optymalizacji kosztów do zarządzania strategicznego. Doradztwo biznesowe drogą do wzrostu potencjału lubelskich przedsiębiorstw”. Celem projektu jest wzrost potencjału adaptacyjnego 29 Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw i ich 128 Pracowników z terenu woj. lubelskiego poprzez doradztwo biznesowe, przynoszące rozwiązanie konkretnego problemu w określonym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Terminy realizacji projektu: listopad 2012 r. - styczeń 2014r. -Poddziałanie 8.2.2. POKL projekt pn. „50+doświadczenie” ( jako Partner). Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej pracujących 500 osób ( większość kobiet) w wieku 50+ w województwie lubelskim poprzez wspieranie ich motywacji rozwoju zawodowego i osobistego zarówno w miejscu pracy jak i w środowisku lokalnym poprzez m.in doradztwo, szkolenia, coaching itp. ( docelowo zaangażowanie 300 firm z woj. Lubelskiego.). Projekt innowacyjny. Realizacja projektu: luty 2013 –maj 2015. „Doradztwo biznesowe początkiem zmian w lubelskich MMŚP” - samodzielny projekt RIG, realizowany od kwietnia 2014 r. do stycznia 2015 r., kierowany do 8 podmiotów : Pro-Project Henryk Kartaszyński, Gravit Sp.z o.o. Sp. komandytowa; Hen-Bud Sp. z o.o.; Aqua East Sp.z o.o., Zakład Stolarsko-Budowalny Zdzisław Serhej, Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. z o.o.; HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego „Bacutil” Sp. z o.o. i ich 55 pracowników. Na rzecz w/w przedsiębiorstw świadczone są usługi doradztwa biznesowego w wybranych przez firmy obszarach takich jak : odnawialne źródła energii, polityka personalna, polityka finansowa, strategia handlowa, strategia rozwoju i struktura organizacyjna. Usługa realizowana jest w siedzibach firm uczestników w systemie jeden doradca na jedną firmę. Projekt „Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic po 50. roku życia” W grudniu 2013 r. RIG jako partner włączyła się w realizację innowacyjnego projektu pn. „Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic po 50. roku życia”, którego liderem jest Firma Fuda. Przedstawiciel RIG brał udział w posiedzeniach Grupy Roboczej oraz przygotowywał sprawozdania oceniające aplikację Konsultant HR. Zorganizowaliśmy także 8 spotkań fokusowych w różnych miejscowościach województwa, w których łącznie wzięło udział 80 osób zarówno z firm testujących produkt finalny jak i z niezwiązanych z projektem. Ich celem było wypracowanie oceny efektywności aplikacji i modelu oraz ewentualnych metod naprawczych. RIG opracowała i zamieściła 5 artykułów sponsorowanych i 5 bannerów dot. projektu na portalach związanych z tematyką human resources. Izba nadal udostępnia aplikację Konsultant HR. Projekt zakończył się w lutym 2015 r.

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Regionalna Izba Gospodarcza

NIP: 7120170688

Adres www: http://www.rig.lublin.pl

Obszary współpracy

Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"