Baza technologii


Logo wpisu Rekombinowane białko fuzyjne ProSTAT oraz jego zastosowania

Rekombinowane białko fuzyjne ProSTAT oraz jego zastosowania

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest rekombinowane białko fuzyjne ProSTAT o potencjalnych właściwościach terapeutycznych, selektywnie uwrażliwiające komórki nowotworowe, w szczególności komórki zaawansowanego raka prostaty i komórki niedrobnokomórkowego raka płuc, na leki przeciwnowotworowe indukujące apoptozę. Białko ProSTAT obejmuje kasetę transportującą TAT, umożliwiającą wnikanie białka do komórek, oraz kasetę aktywną obejmującą ludzkie białko BID, o sekwencji niezmienionej lub zmutowanej w miejscach fosforylowanych przez kinazę CK2, zabezpieczając w ten sposób przed fosforylacją rekombinowanego białka fuzyjnego ProSTAT, co potencjalnie mogłoby obniżyć aktywność białka ProSTAT. Przedmiotem rozwiązania są również: (i) wektor ekspresyjny, obejmujący sekwencję rekombinowanego fuzyjnego białka ProSTAT, umożliwiający wytwarzanie i oczyszczanie rekombinowanego białka fuzyjnego ProSTAT; (ii) zastosowania rekombinowanego białka ProSTAT jako leku przeciwnowotworowego w celu selektywnego uwrażliwienia niektórych komórek nowotworowych na działanie niektórych innych leków przeciwnowotworowych; (iii) kompozycja farmaceutyczna obejmująca rekombinowane białko ProSTAT według wynalazku, w szczególności zawierająca inny środek przeciwnowotworowy indukujący apoptozę, (iv) zastosowanie rekombinowanego białka fuzyjnego ProSTAT lub kompozycji farmaceutycznej obejmującej rekombinowane białko fuzyjne ProSTAT do leczenia nowotworu, w szczególności zaawansowanego raka prostaty i niedrobnokomórkowego raka płuc. Skuteczność działania cząsteczki ProSTAT została potwierdzona w badaniach na liniach.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Bezpośrednie dostarczanie białka BID do komórki pozwala kontrolować ilości dostarczanego białka oraz umożliwia modyfikacje chemiczne białka, np. zwiększające jego stabilność. Względnie niewielki wzrost poziomu białka BID w komórce. Nie indukuje apoptozy, a jedynie uczula komórki nowotworowe na leki przeciwnowotworowe; tym samym pozwala obniżyć stosowaną dawkę leku przeciwnowotworowego. Możliwe współdziałanie z różnymi czynnikami indukującymi apoptozę. Nadaje się do terapii skojarzonych. Współdziałanie z różnymi czynnikami indukującymi apoptozę. Pozwala wykorzystać selektywną preferencję leku przeciwnowotworowego w stosunku do komórek nowotworowych. Możliwość dobudowania dodatkowych kaset do cząsteczki. Pozwala optymalizować działanie cząsteczki, np. zwiększyć jej swoistości w stosunku do komórek nowotworowych.

Zastosowanie rynkowe

Medycyna, Biotechnologia i Farmacja - przedstawione rozwiązanie może mieć zastosowanie w leczeniu chorób nowotworowych, w szczególności raka prostaty i niedrobnokomórkowego raka płuc.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"