Baza technologii


Logo wpisu Retorta do wytwarzania próbek koksu

Retorta do wytwarzania próbek koksu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Wiele nowoczesnych urządzeń cieplno-chemicznych, które wdrożono m.in. w przemyśle wydobywczym, metalurgicznym, energetyce i budownictwie, wykorzystuje retorty oparte na starym rozwiązaniu. Przedmiotem wynalazku jest retorta do wytwarzania próbek koksu z mieszanek węglowych lub paliw alternatywnych. Obecne rozwiązania, na bazie których wykonywano retorty, posiadają szereg wad, m.in. grzałka ulega częstym awariom, ładowanie oraz wyładowanie retorty z pieca za pomocą ręcznego dźwigu powoduje trudności w obsłudze pieca i naraża uzwojenia grzejnika pieca na uderzenie przez retortę. A duża ilość elementów umieszczonych wewnątrz retorty ulega silnemu zabrudzeniu przez frakcje lotne wydzielające się z węgla podczas procesu. W związku z tym wymaga częstego i skomplikowanego czyszczenia. Wynalazek eliminuje w/w wady, dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji. Według wynalazku, retorta do wytwarzania próbek koksu z mieszanek węglowych lub paliw alternatywnych, posiadająca korpus w postaci pionowej rury z kołnierzem, wykonanej ze stali żaroodpornej z wspawaną skośnie rurą do odprowadzania gazu koksowniczego, zakończona odstojnikiem do zbierania frakcji ciekłych i zamykana pokrywą przykręcaną śrubami, przeznaczona do nagrzewania w pionowym piecu elektrycznym, posiada wewnątrz korpusu cylindryczną głowicę wypełnioną izolacją termiczną o długości dobranej tak, aby dolna część głowicy znajdowała się na wysokości górnej części grzejnika pieca elektrycznego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dotychczasowe rozwiązania, na bazie których wykonywano retorty, posiadają szereg wad, m.in. grzałka ulega częstym awariom, ładowanie oraz wyładowanie retorty z pieca za pomocą ręcznego dźwigu powoduje trudności w obsłudze pieca i naraża uzwojenia grzejnika pieca na uderzenie przez retortę oraz duża ilość elementów umieszczonych wewnątrz retorty ulega silnemu zabrudzeniu przez frakcje lotne wydzielające się z węgla podczas procesu i wymaga częstego i skomplikowanego czyszczenia. Wynalazek eliminuje w/w wady, dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji. Oznacza to, że zmniejsza ryzyko awarii, ułatwia obsługę pieca i minimalizuje konieczność częstego czyszczenia.

Zastosowanie rynkowe

Energetyka i Paliwa Zmniejszenie ryzyka awarii oraz uproszczenie obsługi pieców.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Kraj: Polska

Adres www: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"