Baza technologii


Logo wpisu KLINOTECH RMO - Recykling Molekularny Odpadów

KLINOTECH RMO - Recykling Molekularny Odpadów

KLINIKA NOWYCH TECHNOLOGII ENERGETYKI ŚRODOWISKOWEJ Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

RMO jest przede wszystkim technologią unieszkodliwiania, likwidacji lub/i „samolikwidacji” odpadów organicznych, ale nie tylko ponieważ Moduł RMO jest także generatorem taniego zielonego wodoru. Odpady organiczne rozumiane są tu jako odpady organiczne pochodzenia biologicznego (odpady roślinne i odpady zwierzęce) oraz odpady organiczne pochodzenia przemysłowego (papier, tworzywa sztuczne, tekstylia, gumy, farby i lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, przeterminowane lekarstwa, odpadowe paliwa ciekłe i gazowe, oleje i smary, itp.). Cechą wspólną tych odpadów jest to, że zbudowane są w głównej mierze z trzech rodzajów atomów: węgla C, tlenu O i wodoru H. Wspólną cechą odpadów jest także to przeważnie występują one w postaci zawilgoconej.
Węgiel i wodór osobno stanowią pierwotne nośniki energii występujące w Przyrodzie i są one dostępne powszechnie dla ludzkości. Natomiast tlen zawarty w odpadach oraz w wodzie może posłużyć do wyzwalania energii z tych podstawowych nośników energii.
Dzięki specyficznym możliwością technologii RMO można za jej pomocą otrzymywać czysty zielony wodór lub można z atomów węgla i wodoru syntezować paliwa II Genracji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Samolikwidacja odpadów w tym także odpadów niebezpiecznych. Inaczej mówiąc utylizowane odpady w technologii RMO mogą wytworzyć taką ilość energii, która pozwala na ciągłe podtrzymywanie procesu.
Technologia RMO jest także generatorem energii, którą może reprezentować wyprowadzany na zewnątrz czysty zielony wodór.
Technologia RMO jest przykładem praktycznie stu procentowego recyklingu energetycznego odpadów.
Kolejną zaletą technologii RMO jest to że odpadów nie trzeba suszyć a ich wilgotność (zawarta w nich woda) jest pożądaną cechą odpadów.
Wreszcie technologia RMO nie powoduje szkodliwych emisji do powietrza, wód i gleby.

Zastosowanie rynkowe

Technologia RMO może a w zasadzie powinna znaleźć swoje zastosowanie w stosunku do grup odpadów przy których obecnie znane i stosowane technologie utlizacji odpadów okazały się nie skuteczne lub skutzeczne tylko w ograniczonym zakresie.
Tak więc RMO może nazleźć zastosowanie w utylizacji od odpadów komunalnych poprzez osady ściekowe (komunalne i przemysłowe) aż po odpady niebezpieczne takie jak przeterminowane środki ochrony roślin, odpady medyczne czy weterynaryjne i poubojowe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Legionowo, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: KLINIKA NOWYCH TECHNOLOGII ENERGETYKI ŚRODOWISKOWEJ Sp. z o.o.

NIP: 5291809179

Kraj: Polska

Adres www: https://klinotech.eu

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Mikro

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

TRL 6

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 26 stycznia 2022 14:28

Wróć na stronę "Bazy"