Baza technologii


Logo wpisu Rodzina sterowników energetycznych 7. generacji z aplikacją ELF 2

Rodzina sterowników energetycznych 7. generacji z aplikacją ELF 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Zaoferowanie polskiej energetyce pełnej pod względem funkcjonalnym oferty sterowników energetycznych, objętych jedną wspólną aplikacją ELF-2 o niespotykanym zakresie funkcjonalności. Nowa jakość polega na udostępnieniu projektantom, konstruktorom i producentom rozdzielnic rodziny urządzeń pokrywających aktualnie zgłaszane potrzeby wraz z oprogramowaniem narzędziowym ELF 2, które pozwala na dalsze kształtowanie ich funkcjonalności zgodnie z nowymi pomysłami pochodzącymi od środowisk, które nie miały do tej pory możliwości wpływania na działanie poszczególnych algorytmów i automatyk wbudowanych w dostępne urządzenia EAZ. Dzięki tej koncepcji będzie możliwe włączenie nowych grup zawodowych w proces twórczy, co przynieść może szybszy postęp w tej dziedzinie. Niezależnie od możliwości kształtowania funkcji poszczególnych urządzeń użytkownik otrzymuje do swojej dyspozycji w pełni funkcjonalne urządzenia, które wymagają jedynie wprowadzenia podstawowych nastaw i mogą być włączane do eksploatacji bez konieczności dokonywania długotrwałej konfiguracji. Dzięki bogatemu wyposażeniu spełniają potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Połączenie funkcji pomiarowych, sterowania, automatyki, zabezpieczeń i analizy jakości energii w jednym urządzeniu, poza korzyściami finansowymi, to także możliwość minimalizacji strat energii przesyłowych produkcyjnych, obniżenie awaryjności oraz duże korzyści dla odbiorcy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie sterowników energetycznych 7. generacji z aplikacją ELF 2 w sieciach energetycznych SN/nn pozwoli na: - eliminację kosztów kontroli jakości energii poprzez wyeliminowanie kosztownych wolnostojących analizatorów i połączenie funkcji sterowania, automatyki, zabezpieczeń i pomiarów z analizą jakości, - znaczące obniżenie kosztów ochrony przeciwłukowej rozdzielnic energetycznych, - realizację centralnego i ciągłego monitorowania jakości energii dostarczanej odbiorcom, - zwiększenie niezawodności bezprzerwowej pracy sterownika poprzez zastosowanie dwóch niezależnych zasilaczy oraz układu UPS, - zmniejszenie zapotrzebowania na moc pobieraną, - poprawę bezpieczeństwa użytkownika dzięki dostosowaniu urządzenia do nowoczesnych układów pomiarowych, tj. cewki Rogowskiego, poprzez odizolowanie obwodów pierwotnych, - poprawę jakości i niezawodności energii dostarczanej do odbiorców, dzięki możliwości szybkiej reakcji na zmiany i zakłócenia, na podstawie wyników pomiaru z analizatora jakości energii, - zapewnienie możliwości upowszechnienia kontroli jakości energii w wielu miejscach, w których jest ona najbardziej celowa, - szybką komunikację poziomą i pionową w stacji energetycznej dzięki zastosowaniu łączy RS-485/422, łączy światłowodowych i Ethernetu, - możliwość integracji z rozbudowanymi systemami teleinformatycznymi w tym SCADA, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych protokołów komunikacyjnych typu MODBUS/TCP, MODBUS RTU, IEC 60870-5-103, IEC 61850.

Zastosowanie rynkowe

Jedną z najistotniejszych cech funkcjonalnych sterownika polowego MUPASZ 710 plus jest jego uniwersalność, która pozwala na jego stosowanie w sieci elektroenergetycznej średniego napięcie (o częstotliwości 50/60 Hz) w dowolnych typach pól. Posiada bogaty zestaw funkcji zabezpieczeniowych, zaimplementowany mechanizm projektowania i obsługi logiki użytkownika, wbudowane aplikacje diagnostyczne, wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji w szerokim zakresie temperatur.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Kraj: Polska

Adres www: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"