Baza technologii


Logo wpisu Rozproszony zasobnik ciepła typu TES dla systemu ciepłowniczego

Rozproszony zasobnik ciepła typu TES dla systemu ciepłowniczego

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy eksploatacji sieci ciepłowniczej współpracującej z jednym bądź kilkoma źródłami ciepła. Koncepcja sprowadza się do zmiany miejsca montażu zasobnika ciepła typu TES, co oznacza przeniesienie zasobnika dotychczas instalowanego bezpośrednio w układach obiegów hydraulicznych w źródłach ciepła do obszaru charakteryzującego się gęstą zabudową mieszkaniową bądź obszaru przemysłowego tj. „zdała” do źródła ciepła. W ten sposób samoczynnie wydzielą się obszary w sieci ciepłowniczej, w których rozproszony zasobnik ciepła będzie bilansował zużycie ciepła. W godzinach zwiększonego zapotrzebowania na ciepło będzie stanowił dodatkowe, lokalne źródło ciepła. W czasie, gdy zapotrzebowanie na ciepło sieciowe jest mniejsze np. w godzinach nocnych zasobnik rozproszony będzie ładowany, co oznacza, że będzie spełniał funkcję odbiorcy. Im więcej rozproszonych zasobników ciepła zostanie rozproszonych w sieci ciepłowniczej, tym więcej pojawi się obszarów bilansowych, a eksploatacja sieci ciepłowniczej będzie bardziej stabilna, co oznacza minimalizację zmian parametrów w ciągu doby.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Konstrukcja jest znana, jako zasobnik centralny typu TES. Współpraca sieci ciepłowniczej z rozproszonym zasobnikiem ciepła poprawia efektywność energetyczną całego systemu ciepłowniczego. Montaż rozproszonego zasobnika nie wymaga wyłączenia z eksploatacji sieci poza krótkim okresem montażu dwóch trójników, po jednym w sieci zasilającej i powrotnej. Współpraca z zasobnikiem rozproszonym nie wpływa na dotychczasowe parametry pracy sieci ciepłowniczej, nie wymaga zmiany krzywej regulacji zarówno w źródle i w węzłach ciepłowniczych. Zasobnik ciepła rozproszony bilansuje zapotrzebowanie na ciepło przed odbiorców w rejonie sieci, w którym został zainstalowany.

Zastosowanie rynkowe

Celem zastosowania rozproszonych zasobników ciepła jest podniesienie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego. Efekt osiągany będzie dwutorowo: w procesie eksploatacji źródła ciepła i eksploatacji sieci ciepłowniczej. W sieci ciepłowniczej wyposażonej w rozproszone zasobniki ciepła zostaną zmniejszone straty ciepła poprzez redukcję opóźnienia transportowego i możliwość ograniczenia zmian temperatury wody i wielkości przepływającego strumienia wody ciepłowniczej w sieci magistralnej. W źródle współpracującym z siecią ciepłowniczą wyposażoną w zasobniki rozproszone zostaną zredukowane koszty pompowania wody sieciowej i podniesiona sprawność wytwarzania ciepła.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"