Baza technologii


Logo wpisu rurka Ranque’a–Hilscha z kompensacją strumienia ciepłego powietrza

rurka Ranque’a–Hilscha z kompensacją strumienia ciepłego powietrza

Henryk Barsow

Opis technologii / usługi

Rozwiązanie dotyczy szeroko rozumianego chłodnictwa, a zwłaszcza lokalnego schładzania wyrobisk w kopalniach. Proponowane rozwiązanie wykorzystuje istniejąca sieć sprężonego powietrza, jest niewielkie (kompaktowe), nie zawiera silników i nie wymaga zasilania energią elektryczną. Szcególnie wskazane do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dotychczas stosowane metody schładania wyrobisk w kopalniach sa bardzo energochłonne z uwagi na straty przesyłowe strumienia chłodzącego powietrza. Nie bez znaczenia jest również fakt iż tłóoczone powierze po dotarciu do wyrobiska nie jest już wystarczająco schłodzone. Proponowane rozwiązanie umożliwia skuteczne, energooszczędne, lokalne obniżenie temperatury w miejscu pracy.

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie jest przeznaczone (i było sprawdzane) dla kopalń, a zwłaszcza pokładów których duża głębokośc oznacza znaczne podniesienie temperatury w miejscu pracy. Nie jest jednak wykluczone stosowanie proponowanego rozwiązania w szeroko rozumianym chłodnictwie i klimatyzacji.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"