Baza technologii


Logo wpisu Scielarko – paszowóz

Scielarko – paszowóz

Ars Krzysztof Szorc

Opis technologii / usługi

Jest to maszyna zawieszana na ciągniku rolniczym przeznaczona do rozdrabniania masy głównie roślinnej /paszowej/, luźnej lub sprasowanej w postaci balotów o przekroju okrągłym lub prostokątnym, na drobne frakcje /sieczkę, z możliwością regulacji długości cięcia/ z wymuszonym podawaniem /kinetycznym lub nadmuchem pneumatycznym/ rozdrobnionej masy na zewnątrz np.: do koryt /zadawanie paszy/, na stanowiska dla zwierząt /ścielenie słomą/, lub w międzyrzędzia na plantacjach roślin warzywnych /głównie truskawek/. Ze względu na bardzo krótkie cięcie słomy maszyna nadaje się do naściełania kurników, oraz do rozdrabniania masy w produkcji brykietu roślinnego. W odmianie konstrukcyjnej / paszowóz/ maszyna w części tylnej posiada dodatkowo walcowy frez urabiający, który służy do najazdowego urabiania masy i podawania jej poprzez pneumatykę nawiewną maszyny do skrzyni ładunkowej, gdzie jest mieszana. Nowość tej maszyny polega na idei jednorodnej skrzyni ładunkowej maszyny oraz umieszczeniu w niej łatwo dostępnego prostego frezu roboczego z możliwością jego szybkiej wymiany /jedna śruba zaciskowa/, oraz wyposażenie go w tarczę oporową umieszczoną wraz z frezem na jednej osi roboczej, która uniemożliwia jego blokadę podczas załadunku wsadem, eliminuje to kosztowne rozwiązania stosowane u konkurencji. Dotychczasowe rozwiązania w podobnych maszynach polegają na tym że skrzynia ładunkowa /wyłącznie walcowa/, jest dzielona na cylindryczną obrotową burtę, która poprzez zamontowane w niej wychylne progi obraca wsad zagarniając go nad frez roboczy znajdujący się w nieruchomej podłodze skrzyni ładunkowej. Takie rozwiązanie jest rozbudowane i skomplikowane, wymaga wielu ruchomych elementów roboczych zamontowanych w burcie, przez co jest ona masywna, jej masę potęguje dodatkowo zamontowana w niej bieżnia obrotowa. Wadą tej technologii jest niemożność rozdrabniania małogabarytowego oraz luźnego wsadu, również opróżniania skrzyni roboczej do czysta. Ponad to na skutek rozdzielności burty od podłogi występuje szczelina, przez którą wirujący frez wyrzuca /gubi/ pewne ilości rozdrobnionego wsadu, ma to duże znaczenie przy zadawaniu paszy. Moja idea połączenia burty skrzyni ładunkowej z jej podłogą we wspólny „kocioł” spowodowała zwielokrotnienie jej wytrzymałości, oraz nadała jej szczelność, a dzięki wyniesieniu freza roboczego ponad podłogę skrzyni roboczej i zabezpieczeniu go tarczą oporową, łatwy dostęp do freza oraz łatwy i szybki sposób jego wymiany, uzyskałem bardzo dużą wydajność maszyny ograniczoną jedynie mocą ciągnika, oraz wydajny i niezawodny system podawania masy na frez bez dodatkowych elementów ruchomych, poprzez obracanie się kotła, co powoduje również całkowite jego opróżnianie /do ostatniego źdźbła/.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nowość tej maszyny polega na idei jednorodnej skrzyni ładunkowej maszyny oraz umieszczeniu w niej łatwo dostępnego prostego frezu roboczego z możliwością jego szybkiej wymiany /jedna śruba zaciskowa/, oraz wyposażenie go w tarczę oporową umieszczoną wraz z frezem na jednej osi roboczej, która uniemożliwia jego blokadę podczas załadunku wsadem, eliminuje to kosztowne rozwiązania stosowane u konkurencji. Dotychczasowe rozwiązania w podobnych maszynach polegają na tym że skrzynia ładunkowa /wyłącznie walcowa/, jest dzielona na cylindryczną obrotową burtę, która poprzez zamontowane w niej wychylne progi obraca wsad zagarniając go nad frez roboczy znajdujący się w nieruchomej podłodze skrzyni ładunkowej. Takie rozwiązanie jest rozbudowane i skomplikowane, wymaga wielu ruchomych elementów roboczych zamontowanych w burcie, przez co jest ona masywna, jej masę potęguje dodatkowo zamontowana w niej bieżnia obrotowa. Wadą tej technologii jest niemożność rozdrabniania małogabarytowego oraz luźnego wsadu, również opróżniania skrzyni roboczej do czysta. Ponad to na skutek rozdzielności burty od podłogi występuje szczelina, przez którą wirujący frez wyrzuca /gubi/ pewne ilości rozdrobnionego wsadu, ma to duże znaczenie przy zadawaniu paszy. Moja idea połączenia burty skrzyni ładunkowej z jej podłogą we wspólny „kocioł” spowodowała zwielokrotnienie jej wytrzymałości, oraz nadała jej szczelność, a dzięki wyniesieniu freza roboczego ponad podłogę skrzyni roboczej i zabezpieczeniu go tarczą oporową, łatwy dostęp do freza oraz łatwy i szybki sposób jego wymiany, uzyskałem bardzo dużą wydajność maszyny ograniczoną jedynie mocą ciągnika, oraz wydajny i niezawodny system podawania masy na frez bez dodatkowych elementów ruchomych, poprzez obracanie się kotła, co powoduje również całkowite jego opróżnianie /do ostatniego źdźbła/. Biorca technologii czyli producent tej maszyny otrzyma wyłączność na jej produkcję /chroniona patentem/. Ze względu na jej śmiałą i prostą budowę produkcja tej maszyny jest tania i nieskomplikowana. Wielozadaniowa, niezawodna, lekka i prosta w obsłudze, a przy tym bardzo wydajna, mająca zdolność rozdrabniania dowolnego wsadu na bardzo małe odcinki, maszyna będzie bardzo atrakcyjnym sprzętem na rynku, przewyższającym konkurencję, opatentowanymi rozwiązaniami. Adresowana do masowego odbiorcy z branży rolniczej: zadawanie paszy zwierzętom, ścielenie /obory chlewnie, kurniki/, produkcja warzywna /naściełanie międzyrzędzi/. Maszyna adresowana jest także do branży pozarolniczej, głównie producentów brykietu.

Zastosowanie rynkowe

Adresowana do masowego odbiorcy z branży rolniczej: zadawanie paszy zwierzętom, ścielenie /obory chlewnie, kurniki/, produkcja warzywna /naściełanie międzyrzędzi/. Maszyna adresowana jest także do branży pozarolniczej, głównie producentów brykietu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Ars Krzysztof Szorc

NIP: 9661419634

Adres www: http://nan

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"