Baza technologii


Logo wpisu SecureVisio - technologia automatyzacji procesu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa

SecureVisio - technologia automatyzacji procesu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa

ESECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opis technologii / usługi

SecureVisio to nowoczesne rozwiązanie Real TimeGRC przeznaczone do każdej organizacji, pozwalające na automatyzację wielu złożonych i pracochłonnych procesów zarządzania bezpieczeństwem, ułatwiające spełnienie wymagań prawa i standardów bezpieczeństwa (m.in. KNF, PCIDSS, RODO). Cechy i funkcjonalności systemu: RealTime GRC (Governance, Risk Management, Compliance) System działa w czasie rzeczywistym odczytując alarmy z SIEM i zabezpieczeń technicznych poddając je automatycznej analizie przy uwzględnieniu zarówno kontekstu technicznego jak i biznesowego. Narzędzie posiada edytor reguł bezpieczeństwa, który pozwala przeprowadzić analizę potencjalnych konsekwencji naruszeń bezpieczeństwa, automatyczną analizę ryzyka oraz skorelować dowolne parametry techniczne z biznesowymi. W przypadku dopasowania przychodzącego zdarzenia o zdefiniowanej regule, system aktualizuje bieżący incydent bezpieczeństwa lub zakłada nowy, nadaje mu odpowiedni priorytet i powiadamia jednocześnie odpowiedni zespół obsługi. Komponenty systemu: Elektroniczna dokumentacja IT – interaktywna, elektroniczna dokumentacja sieci, systemów i zabezpieczeń IT wyposażona w graficzne narzędzie do edycji, przeszukiwania i analizy danych istotnych dla bezpieczeństwa organizacji. Ekspert bezpieczeństwa IT „z pudełka” – zaimplementowana baza wiedzy eksperckiej, pełniącej rolę zespołu specjalistów z różnych obszarów bezpieczeństwa. Dostarcza informację na temat efektywności zastosowanych zabezpieczeń lokalnych i sieciowych oraz informacji istotnych z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem. Modelowanie scenariuszy włamań – zaimplementowane funkcje modelowania zagrożeń i audytowania bezpieczeństwa względem wykrytych lub potencjalnych wektorów ataku. Dodatkowo pozwala zwizualizować i przeanalizować zagrożenia dowolnego zasobu względem innego prezentując ryzyko i konsekwencje przełamania zabezpieczeń. Translator bezpieczeństwa IT dla biznesu – zapewnia możliwość komunikacji podczas obsługi incydentów bezpieczeństwa oraz przy codziennych działaniach IT. Biznesowa ocena podatności – system identyfikuje luki bezpieczeństwa w systemach IT odczytując je na bieżąco z bazy CVE® oraz poprzez integrację ze skanerami podatności tworzy harmonogram skanowania, a następnie je wykonuje. Dodatkowo system automatycznie analizuje ważność podatnych systemów IT dla organizacji oraz informacje techniczne związane z tymi zagrożeniami i wyznacza dla podatnych systemów odpowiednie priorytety. Zautomatyzowany SOC – monitoring logi w trybie 24/7 oraz koordynacja działania w SOC realizowane jest poprzez scenariusze obsługi incydentów. Integruje się oraz koreluje informacje z SIEM oraz innych systemów zabezpieczeń, skanerów podatności oraz bazy CVE. Wykorzystanie systemu automatyzuje więc pracę w SOC, zwiększając jego efektywność działania, pozwalając na skuteczne unikanie naruszeń bezpieczeństwa. Adaptacyjne scenariusze obsługi- zarządzanie scenariuszami obsługi podatności oraz incydentów bezpieczeństwa, które sa uruchamiane po spełnieniu zdefiniowanych warunków oraz budowane w zależności od kontekstu przebiegu (workflow). Dane jakościowe i ilościowe: - Optymalizacja kosztów – zmniejszenie kosztów związanych z prowadzeniem i archiwizowaniem dokumentacji związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem podmiotów. - Spadek poziomu błędnych odczytów miejsc oraz potencjalnych skutków incydentu bezpieczeństwa. - Wzrost szybkość analiz i dokładność informacji o zagrożeniach poprzez komunikaty dotyczące występujących anomalii.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zwykle wiedza na ten temat bezpieczeństwa, zachodzących w organizacji procesów biznesowych, danych przechowywanych w systemach IT, wiedza ekspercka i algorytmy zarządzania ryzykiem, znajduje się w głowach wielu ludzi i dziesiątkach często nieaktualnych dokumentów. Technologia SecureVisio w jednym miejscu utrzymuje informacje potrzebne do zarządzania bezpieczeństwem IT w organizacji, dzięki budującym ją komponentom. SecureVisio pokazuje całościowy obraz bezpieczeństwa IT organizacji w obszarze technicznym i biznesowym oraz zapewnia efektywne zarządzanie bezpieczeństwem ukierunkowane na systemy IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji. Dostępne na chwilę obecną narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych to rozwiązania ograniczone, które nie uwzględniają całej złożoności systemów IT gdyż m.in.: nie podają informacji jakie procesy są sterowane przez systemy, które padły ofiarą incydentu i jakie mogą być tego konsekwencje nie podają informacji czy incydent może rozprzestrzenić się na inne elementy SAP i które procesy mogą zostać zablokowane lub zakłócone, nie posiadają funkcji oceny wpływu incydentu bezpieczeństwo w SAP, ani informacji przydatnych w procesie ich obsługi w tych systemach. nie pozwalają na wykonanie symulacji naruszeń bezpieczeństwa i oceny ryzyka w trakcie modernizacji SAP. Korzyści: Automatyzacja kluczowych procesów zarządzania bezpieczeństwem IT Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem skoncentrowane na systemach IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji Automatyzacja wielu złożonych i czasochłonnych procesów zarządzania bezpieczeństwem Baza wiedzy eksperckiej wspomaga podejmowanie trudnych decyzji i zmniejsza ryzyko błędów Działa jako niezależne rozwiązanie IT GRC w organizacji lub inteligentna platforma do budowy Security Operations Center (SOC) Pomoc w spełnieniu wymagań prawa i standardów bezpieczeństwa (m.in. KNF, GIODO, ISO-27001, PCI-DSS) Łatwa w utrzymaniu elektroniczna dokumentacja sieci, systemów i zabezpieczeń IT: Elektroniczna dokumentacja wyposażona w dedykowane narzędzia do tworzenia logicznej architektury zabezpieczeń IT oraz szczegółowych schematów sieci fizycznej Funkcja Asset Discovery umożliwia automatyczne wykrywanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie systemów IT Graficzne narzędzia edycji i wyszukiwania parametrów zabezpieczeń, sieci i systemów IT oraz kreator generowania raportów Efektywne kosztowo planowanie bezpieczeństwa dzięki bazie wiedzy eksperckiej oraz funkcjom szacowania ryzyka i modelowania zagrożeń Unikanie incydentów w systemach IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji: Identyfikacja podatności (luk bezpieczeństwa) w systemach IT krytycznych dla działalności biznesowej organizacji Automatyczny odczyt nowych podatności z bazy CVE ® oraz integracja z narzędziami Vulnerability Assessment Audytowanie projektu zabezpieczeń IT pod kątem wykrywania krytycznych procesów biznesowych nie posiadających wymaganych zabezpieczeń Symulacja awarii sieci, zabezpieczeń i systemów IT i ocena czy skutki awarii są akceptowalne dla organizacji Efektywny kosztowo rozwój bezpieczeństwa IT zgodnie z wymaganiami działalności organizacji: Automatyczne szacowanie ryzyka oraz ustalanie najbardziej narażonych systemów IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji Automatyczne ustalenie systemów IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji, które są narażone na awarie (Single Point of Failure) Wydatki na bezpieczeństwo IT wynikające z rzeczywistych wymagań działalności organizacji Optymalizacja czasu pracy i zmniejszenie stresu osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Pomoc w utrzymaniu ciągłości działania krytycznych procesów organizacji Alarmowanie o podejrzanych zdarzeniach i incydentach w systemach IT posiadających krytyczne znaczenie dla organizacji Odczyt i analiza alarmów nt. incydentów bezpieczeństwa z systemów SIEM i innych zabezpieczeń technicznych (NGFW, IPS, itp.) Funkcja Business Impact Analysis wykonuje automatycznie ocenę wpływu incydentu na działalność organizacji (przydatna także w projektach BCP) Szybki dostęp do informacji potrzebnych do odtwarzania działania procesów biznesowych po incydenci

Zastosowanie rynkowe

Ochrona infrastruktury dotyczy przede wszystkim zachowania integralności i ciągłości działania procesów, które dane jednostki bezpośrednio zapewniają lub pośrednio wspierają. Ważnym zagadnieniem w tym temacie staje się więc wsparcie procesów zabezpieczeń, które obecnie są niewłaściwie opisane, skatalogowane i aktualizowane, co czyni je dziurawymi i podatnymi na ataki. Ten istotny temat został uwzględniony w KIS, a rozwiązanie problemu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej, zapewniała będzie innowacyjna technologia SecureVisio. Implementacja do praktyki gospodarczej modelu pozwoli podjąć walkę z cyberprzestępczością dzięki zastosowaniu mechanizmów zarządzania bezpieczeństwem dostosowanych do potrzeb poszczególnych zasobów i różnorodnych, wdrożonych w organizacjach systemów automatyki. Dodatkowo projektowany system będzie zaliczany do technologii smart security, gdyż sam w zależności od zapotrzebowania dobierał będzie odpowiednie techniki zabezpieczeń, co pozwoli na automatyzację procesu nadzoru (audyty), monitorowanie, integrację z systemami bezpieczeństwa SIEM i internetową bazą podatności CVE oraz obsługę incydentów bezpieczeństwa. Osiągnięte to zostanie dzięki wprowadzeniu do zasobów sieciowych dokumentacji związanej z przemysłowymi systemami i powiązanie jej ze sobą poprzez sieć zależności; zarządzanie zgromadzoną informacją oraz korelację różnych źródeł danych. Precyzując, zastosowanie rozwiązania pozwoli kupującemu zarządzać bezpieczeństwem w formie Security Operations Center (centrum zarządzania bezpieczeństwem). Faktem jest, że małe firmy nie stać na zatrudnianie ekspertów do analizy bezpieczeństwa, występuje niezrozumienie w zakresie posiadanych rozwiązań antywirusowych, analiza zdarzeń bezpieczeństwa praktycznie nie występuje. Wykorzystanie Oprogramowania SecureVisio pomoże profesjonalnie zarządzać bezpieczeństwem za niewielkie pieniądze o efektywności stosowanej w dużych podmiotach.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: ESECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP: 6842590749

Kraj: Polska

Adres www: http://esecure.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"