Baza technologii


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

Opis technologii / usługi

Przemysłowej oferuje usługi w zakresie:

1. Opracowania magazynów wodoru na bazie żelaza i nośników tlenkowych.
2. Opracowania układów katalitycznych do generowania wodoru z metanolu.
3. Projektowania, konstrukcji, optymalizacji i badań ogniw paliwowych typu PMEFC.
4. Badań w zakresie wykorzystania ogniw paliwowych typu PMEFC do kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej.
5. Opracowania efektywnych metod oczyszczania strumieni H2 z procesów przemysłowych i odpadów przemysłowych do jakości automotive.
6. Opracowania nowych metod pozyskiwania CO2 i H2 ze środowiska i z odpadów.

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz-Instytutu Chemii Przemysłowej z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:

1. Budowę, testowanie, implementację systemów i ogniw paliwowych typu PMEFC.
2. Badanie stopnia zużycia i recykling materiałowy stosów PEMFC.
3. Chemiczne magazyny wodoru .
4. Technologie odzysku komponentów i materiałów zużytych stosów, przeznaczonych do recyklingu.
5. Nowe metody pomiarowe i analityczne - badanie czystości wodoru.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

NIP: 5252836114

Kraj: Polska

Adres www: https://ichp.lukasiewicz.gov.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 1 kwietnia 2022 13:42

Wróć na stronę "Bazy"