Baza technologii


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii / usługi

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Łukasiewicz-Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” oferuje usługi w zakresie:

1. Syntezy alkoholi i dioli do zastosowań kosmetycznych z olejów roślinnych na drodze procesów wodorowych.
2. Bezpośredniej syntezy metanolu oraz opracowania katalizatora do tego procesu.
3. Syntezy własnych katalizatorów oraz testów katalizatorów w warunkach rzeczywistych.
4. Symulacji procesów wodorowych na zlecenie przemysłu.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz-Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:

1. Biokomponenty paliw lotniczych typu JET A1 zgodnych z wymaganiami dyrektywy RED II.
2. Wytwarzanie "bio„ glikolu propylenowego z gliceryny wraz z syntezą własnego katalizatora do tego procesu.
3. Analizy technologiczne i opracowywanie strategii rozwoju nowych produktów w oparciu o zaplecze techniczne i produktowe klienta.
4. Syntezy specjalistycznych produktów chemicznych w zakresie przetwarzania produktów niskocennych i ubocznych z syntezy alkoholi OXO.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 15 grudnia 2021 08:13

Wróć na stronę "Bazy"