Baza technologii


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Elektrotechniki

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii / usługi

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Łukasiewicz-Instytut Elektrotechniki oferuje usługi w zakresie:

1. Opracowania przetwornic i przekształtników energoelektronicznych do współpracy z urządzeniami wytwarzającymi, przetwarzającymi oraz magazynującymi wodór:
elektrolizer, ogniwa paliwowe, kompresor itp.
2. Opracowań zawierających wytyczne materiałowe dla urządzeń związanych z: produkcją, transportem, magazynowaniem i użyciem wodoru, pod względem wymagań.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz-Instytutu Elektrotechniki z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:

1. Przetwornice i przekształtniki energoelektroniczne do współpracy urządzeń wytwarzających (elektrolizery) i magazynujących wodór (pompy i kompresory wodorowe)
z OZE i SEE.
2. Przetwornice energoelektroniczne dostosowujące parametry wyjściowe ogniw paliwowych do parametrów wejściowych odbiorników
3. Zbiorniki izolowane termicznie o ograniczonym parowaniu do przechowywania i transportu ciekłego wodoru.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 14 grudnia 2021 14:27

Wróć na stronę "Bazy"