Baza technologii


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii / usługi

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Łukasiewicz-Instytut Metalurgii Żelaza oferuje usługi w zakresie:

1. Technologii wytwarzania stali bezpośrednio z rudy żelaza z wykorzystaniem wodoru.
2. Analizy technologicznej i ekonomicznej procesu
3. Badań jakości oraz składu chemicznego i fazowego produktów reakcji.
4. Doboru materiałów ceramicznych dla wysokotemperaturowych procesów redukcji rud żelaza z wykorzystaniem wodoru.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz-Instytutu Metalurgii Żelaza z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:

1. Proces wytwarzania stali bezpośrednio z rudy żelaza w jednym agregacie metalurgicznym, z zastosowaniem wodoru jako podstawowego czynnika redukującego tlenki
żelaza.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Gliwice, woj. śląskie

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 15 grudnia 2021 10:24

Wróć na stronę "Bazy"