Baza ekspertów


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Opis oferowanych usług

Działalność Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki:
- w naszym Instytucie opracowujemy konstrukcje i technologie wytwarzania mikro- i optoelektronicznych przyrządów, w tym: mikrofalowych i fotonicznych przyrządów dyskretnych, detektorów i czujników, układów scalonych, mikrosystemów i podzespołów elektronicznych, mikroelektronicznych układów hybrydowych, przyrządów mocy, elementów dyfrakcyjnych.
- tworzymy nowe metody charakteryzacji materiałów, struktur i przyrządów półprzewodnikowych.
- opracowujemy technologie wytwarzania nowych materiałów, takich jak: azotek galu, grafen epitaksjalny i płatkowy, kompozyty ceramiczno-metalowe, szkła i zaawansowana ceramika oraz badamy ich właściwości pod kątem przemysłowego wykorzystania;
- prowadzimy działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną.
- prace badawcze w naszym Instytucie opierają się o cztery linie technologiczne: linia podzespołów optoelektronicznych, linia podzespołów krzemowych, linia podzespołów półprzewodników szerokoprzerwowych oraz linia dla technologii LTCC.

Tagi

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

NIP: 5213910680

Kraj: Polska

Adres www: https://imif.lukasiewicz.gov.pl/

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne

Doświadczenie

Wdrożenia prac B+R
Współpraca międzynarodowa
Współpraca w konsorcjach
Wsparcie w transferze technologii
Wsparcie w transformacji cyfrowej

Dodano 26 marca 2024 12:29

Wróć na stronę "Bazy"